Pomoc psychiatryczna i diagnostyka

W Empatio zajmujemy się również leczeniem psychiatrycznym szeregu różnych zaburzeń i schorzeń, takich jak depresja, nerwice, psychozy, lęki, uzależnienia, zaburzenia snu, pamięci, zaburzenia wieku podeszłego. Pomoc psychiatryczna polega na diagnozie pacjenta będącej wynikiem rozmowy i jeśli to konieczne dodatkowych badań, a następnie na jej podstawie doboru odpowiedniego sposobu leczenia z możliwym połączeniem farmakoterapii oraz psychoterapii. Późniejsze spotkania służą kontrolowaniu przebiegu i skuteczności terapii we współpracy z pacjentem.