Specjaliści - Seksuolog

Informacje
Rejestracja online
mgr Katarzyna Stokłosa
psycholog, psychoetrapeuta, seksuolog
mgr Katarzyna Stokłosa
psycholog, psychoetrapeuta, seksuolog
Rejestracja online

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła studia podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Aktualnie w trakcie procesu certyfikacji z seksuologii klinicznej w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym, którego jest członkinią. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Gestalt przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach poświęconych psychoterapii oraz seksuologii, a także w szkoleniach ukierunkowanych na świadczenie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej m.in. praca psychologiczna z osobą doświadczającą przemocy, interwencja w kryzysie, terapia traumy dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zawodowe zdobywa, pracując na dziennym oddziale psychiatrycznym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, nastroju, lękowych, psychosomatycznych, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzeń psychotycznych. Dodatkowo współpracuje z organizacją pozarządową Non Licet, gdzie udziela bezpośredniej pomocy psychologicznej osobom w kryzysie oraz z doświadczeniem przemocy, a także prowadzi szkolenia z zakresu interwencji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przez wiele lat praktykowała na oddziale rehabilitacji neurologicznej, zajmując się diagnozą i terapią neuropsychologiczną oraz w ośrodku interwencji kryzysowej, udzielając profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.
Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych doświadczających dyskomfortu w obszarze życia seksualnego, zaburzeń nastroju, lęku, mających trudności z kontrolą emocji, problemy w relacjach z innymi, odczuwających pustkę, brak satysfakcji w życiu. Pracuje z osobami w kryzysie emocjonalnym związanym z rozstaniem, żałobą, utratą pracy oraz z doświadczeniem przemocy.
Pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Weronika Zaręba
psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
mgr Weronika Zaręba
psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
Rejestracja online

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychologia kliniczna. Ponadto pogłębiała swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu seksuologii oraz psychologii sądowej. Obecnie jest słuchaczem IV roku szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w Całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Międzyrzeczu, w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w Punkcie Interwencji Kryzysowej, na oddziale ginekologiczno-położniczym, medycyny paliatywnej, oraz we współpracy ze szkołami.
Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą w nurcie psychodynamicznym. W swojej pracy postępuje zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa i Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. W trosce o pacjentów odbywa regularnie superwizje.

Informacje
Rejestracja online
mgr Paweł Trzciński
psycholog, specjalista pomocy seksuologicznej
mgr Paweł Trzciński
psycholog, specjalista pomocy seksuologicznej
Rejestracja online

Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza ukończył podyplomowe studia z seksuologii. Otrzymał również stypendium na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu. Swoje doświadczenie zawodowe rozwija, pracując w Katedrze Seksuologii oraz na wydziale Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi konsultacje / terapie indywidualne oraz dla par, które mogą odbywać się w języku angielskim i niemieckim. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Zakres jego kompetencji obejmuje pomoc w ramach różnorodnych zaburzeń seksualnych, takich jak zaburzenia orgazmu, pochwica, przedwczesny wytrysk, dyspareunia (odczuwanie bólu podczas stosunku), nadmierny popęd seksualny, oziębłość seksualna, zaburzenia erekcji, uzależnienie od masturbacji. Zajmuje się również pomocą w zaburzeniach identyfikacji i preferencji seksualnych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Maja Stryjska‑Łoś
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, seksuolog
mgr Maja Stryjska‑Łoś
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, seksuolog
Rejestracja online

Dyplomowana psychoterapeutka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, ukończyła całościowy kurs w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. W trakcie studiów realizowała ścieżki i moduły zorientowane na pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, psychoterapię i psychoseksuologię.
Na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy seksuologicznej. Swoją wiedzę poszerzała również na studiach podyplomowych z obszaru psychodietetyki.

Swoją wieloletnią praktykę rozpoczynała na oddziale dziennym szpitala psychiatrycznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego gdzie nadal pracuje, współpracowała również z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Osobistego w Legnicy. Prowadzi autorski cykl szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, PTSD oraz komunikacji interpersonalnej.
Swoją pomoc kieruje do osób borykających się z trudnościami takimi, jak: zaburzenia seksualne, brak satysfakcji seksualnej, trudne doświadczenia i traumy, brak rozumienia i akceptacji swojej seksualności, zaburzenia osobowości, nerwice, zaburzenia lękowe, afektywne, poczucie wewnętrznej pustki i osamotnienia, odrzucenia, smutku, trudności w kontaktach z innymi, nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu bliskiej relacji, wejściem w satysfakcjonujący związek, trwaniem w nim, utrzymaniem go, częste zmiany partnerów, obniżone poczucie własnej wartości, częste zmiany nastroju, trudności w rozumieniu swoich decyzji, postępowania dolegliwości somatyczne o podłożu psychicznym, zaburzenia odżywiania.

W pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychologa oraz poddaje się superwizji.