Wizyty domowe

W naszej poradni można również skorzystać z wizyt domowych, jeśli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na wizytę w gabinecie. Pomoc wyjazdową świadczy lekarz psychiatra i psycholog. Aby umówić termin takiej wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją pod numerem: 535 989 536.

Spotkania ze specjalistami od zdrowia psychicznego zazwyczaj odbywają się w gabinetach. To pacjent odwiedza psychologa lub psychiatrę. Jednak nie każda z osób, która potrzebuje pomocy ma możliwość odwiedzenia gabinetu samodzielnie. W takich przypadkach można skorzystać z wizyty domowej.

Kiedy jest wskazana wizyta domowa?

Każdy kryzys psychiczny jest trudnym doświadczeniem zarówno dla samej osoby, która go doświadcza jak i dla jej bliskich. Nie wszyscy jednak są w stanie uczęszczać regularnie do gabinetu psychiatry lub psychologa. Podstawowym wskazaniem na wizytę w domu pacjenta jest stan zdrowia. Zarówno w przypadku osób, które nie są w stanie się poruszać jak i znaczne pogorszenie stanu psychicznego np. Pacjenci przy ciężkiej depresji mogą nie mieć siły, aby wyjść z domu, właśnie wtedy warto poprosić o wizytę domową. Pierwszym najważniejszym krokiem w dążeniu do zdrowia jest spotkanie z psychologiem lub psychiatrą. Lęk przed takim spotkaniem może być dla niektórych paraliżujący, przez co uzyskanie pomocy jest znacznie utrudnione. Ułatwieniem jest w takiej sytuacji, gdy to psycholog odwiedzi osobę chorą, dzięki temu pacjent będzie czuł się bezpieczniej. Dla takich osób wizyta domowa może być niezwykle ważna. Odpowiednie warunki stworzone nie tylko w postaci formy spotkania, ale poprzez wsparcie bliskich może mieć wpływ na proces leczenia pacjenta. Jeśli osoba potrzebująca pomocy zauważy, że również jej rodzina jest zaangażowana w jej powrót do zdrowia sama będzie bardziej zmotywowana do brania aktywnego udziału w procesie leczenia.
Z wizyt domowych korzystają również osoby w podeszłym wieku, które często ze względu na stan fizyczny nie są w stanie dotrzeć o własnych siłach do gabinetu psychiatry czy psychologa. Z takiej formy mogą skorzystać również osoby, które z wielu innych przyczyn nie są w stanie dotrzeć w inne miejsce spotkania np. problemy komunikacyjne, mocno ograniczony czas. Wizyty domowe są najczęściej kierowane do osób potrzebujących szybkiej konsultacji ze specjalistą, gdy wymagana jest interwencja w sytuacjach nagłego stresu spowodowanego różnymi wydarzeniami w życiu pacjenta, gdy stan osoby potrzebującej utrudnia dotarcie do gabinetu.

Czego możemy się spodziewać w trakcie wizyty domowej?

Taka wizyta nie różni się znacząco od sesji w gabinecie. Największą zmianą jest miejsce, które dla pacjenta jest znane oraz w którym może czuć się bezpieczniej. W trakcie takiego spotkania psycholog zacznie od oceny stanu psychicznego, jeśli odwiedza nas lekarz psychiatra oceni on wstępnie stan fizyczny pacjenta. Możemy spodziewać się postawienia wstępnej diagnozy, o ile objawy pacjenta pozwolą na to już na pierwszym spotkaniu. Zostanie udzielone wsparcie wraz z poradami czy wskazówkami, które mogą pomóc w wybraniu odpowiedniej metody pomocy. Jeśli korzystamy z wizyty psychiatry ma on odpowiednie uprawnienia do wystawienia recepty lub zwolnienia lekarskiego czy oświadczenia. Gdy zaistnieje potrzeba lekarz psychiatra wystawi skierowanie na leczenie szpitalne. W trakcie konsultacji może zostać przeprowadzona psychoedukacja w trakcie, której zostanie wyjaśniona choroba, przebieg samego leczenia, a także jak znaczące dla całego procesu powrotu do zdrowia jest wsparcie osób bliskich. Podczas pierwszej wizyty domowej ustalane jest w jakiej formie będą odbywać się kolejne sesje – w warunkach domowych czy w gabinecie. Istotne jest, aby to pacjent sam również chciał skorzystać z pomocy. Jeśli specjalista zostanie wezwany przez rodzinę bez zgody pacjenta, psycholog lub psychiatra może spotkać się z oporem i odmową współpracy.
W wielu placówkach są organizowane zespoły wsparcia środowiskowego, których głównym założeniem jest leczenie poprzez wizyty domowe. Taka forma pomocy jest dużym ułatwieniem w wielu sytuacjach, a pomoc osób zajmujących się zdrowiem psychicznym może okazać się znaczącym krokiem do poprawy jakości życia osoby potrzebującej oraz jej rodziny.