Specjaliści - Psycholog

Informacje
Rejestracja online
mgr Ewa Rodzeń
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży. Terapeuta par.
mgr Ewa Rodzeń
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży. Terapeuta par.
Rejestracja online

Jest doświadczonym psychologiem i psychoterapeutą, obecnie uczestniczącym w 4-letnim kursie psychoterapii w nurcie integracyjnym, prowadzonym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).
Jej wykształcenie obejmuje:
• 5-letnie studia magisterskie z psychologii,
• Studia podyplomowe z neuropsychologii,
• Studia podyplomowe z psychoonkologii,
• Studia podyplomowe z coachingu.
W trakcie swojej kariery zdobyła szerokie doświadczenie w pracy z różnymi grupami pacjentów. W pracy z parami pomaga w budowaniu zdrowych relacji, poprawie komunikacji i przezwyciężaniu trudności. W pracy z młodzieżą wpiera młodych ludzi w radzeniu sobie z wyzwaniami okresu dorastania, pomagając im w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych. Dorosłym pacjentom pomaga radzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami życiowymi, oferując wsparcie w przezwyciężaniu stresu, lęków, depresji i innych problemów.
Specjalizuje się również w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz chorobami psychicznymi. Stosuje podejście holistyczne, co oznacza, że uwzględnia wszystkie aspekty życia pacjentów – emocjonalne, fizyczne, społeczne i duchowe, aby zapewnić pełne wsparcie i zrozumienie ich sytuacji.
Jest osobą empatyczną i otwartą, co pozwala jej nawiązywać głębokie i autentyczne relacje z pacjentami. Jej celem jest pomaganie ludziom w odkrywaniu ich wewnętrznej siły i potencjału, aby mogli prowadzić bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe życie. Praca jako psycholog i psychoterapeuta jest jej pasją i każdego dnia stara się wnosić pozytywną zmianę w życie swoich pacjentów, oferując im profesjonalne wsparcie i narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami.
Swoją pracę poddaje superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Marta Stolarczyk
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i dzieci. Terapeuta par.
mgr Marta Stolarczyk
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i dzieci. Terapeuta par.
Rejestracja online

Psycholog w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii. 
W trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii w nurcie Integracyjnym we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, rekomendowanym przez PTP.
Odbywała staż w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.
Pracowała z dziećmi i młodzieżą w Placówkach Edukacyjnych oraz z dorosłymi w terapiach indywidualnych.
 
Jest otwarta na drugiego człowieka, do każdego podchodzi w sposób bardzo indywidualny, ceni szczerość i autentyczność. W życiu towarzyszy jej uśmiech oraz praca nad pozytywnym patrzeniem na świat. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Potrafi słuchać akceptując, nie oceniając.
W pracy, jak i w życiu prywatnym był, jest i zawsze będzie najważniejszy dla niej drugi człowiek.
Ma świadomość, że każdy z nas jest inny, nie ma zatem uniwersalnej terapii, którą można zastosować do wszystkich.
Wszystko zależy od określonych potrzeb klienta, dlatego niezwykle istotne jest indywidualne podejście, które da klientowi poczucie zrozumienia, bezpieczeństwa i rzeczywistego zaopiekowania.
 
Celem spotkań terapeutycznych jest takie wsparcie i pomoc, które pozwoli osobie biorącej udział w terapii, zmierzyć się z trudnościami, z którymi się boryka i lękami, które mu towarzyszą.
Rolą terapeuty jest nie oceniać, ale pomóc klientowi zrozumieć, co dzieje się w jego głowie, pomóc w poznaniu siebie samego, ale i odnalezieniu swoich mocnych stron.
 
Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi (od 3 r.ż.) oraz z parami. Swoją pomoc kieruje do osób, które borykają się z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami adaptacyjnymi, problemami z przynależnością, niską samooceną, brakiem samoakceptacji, problemami w relacjach, kryzysami.

Informacje
Rejestracja online
mgr Julia Hylewicz
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
mgr Julia Hylewicz
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeuta integracyjny w trakcie certyfikacji. Ukończyła czteroletni całościowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie o kierunku psychologia kliniczna w Opolu, studia podyplomowe z Edukacji i Terapii osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej oraz Edukację i Rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika, roczne szkolenie z Psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym dzieci i młodzieży w Warszawie. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w przedszkolach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkole specjalnej oraz między innymi podczas stażu psychoterapeutycznego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, stażu terapeutycznego organizowanego przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem w Fundacji SYNAPSIS.
Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu. Pracuje głównie z młodszymi dziećmi, prowadząc psychoterapię wspomagającą ich rozwój. Dba o całościowe spojrzenie na dziecko uwzględniając w szczególności aspekty psychologiczne, jak również medyczne.

Informacje
Rejestracja online
mgr Małgorzata Pytlewska
psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
mgr Małgorzata Pytlewska
psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
Rejestracja online

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży.
Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywa uczestnicząc w 4-letnim szkoleniu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym zarówno przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jak i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jej praktyka terapeutyczna opiera się na solidnych podstawach teoretycznych i praktycznych zdobytych podczas tego zaawansowanego szkolenia.
W ramach praktyki zawodowej miała okazję współpracować z klientami z różnych grup wiekowych i środowisk. Wspierałaich poprzez konsultacje psychologiczne, psychoterapię, a także doradztwo zawodowe, coaching, warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkach resocjalizacji młodzieży (MOS, MOW, ZP) oraz w organizacjach pozarządowych.
Duży nacisk kładzie na rozwój osobisty i profesjonalny. Regularnie uczestniczy w superwizji, co pozwala na refleksję nad praktyką i dalszy rozwój. Ponadto, angażuje się w stałe doskonalenie swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych z psychotraumatologii. Ukończyła m.in Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenie z zakresu Terapii Schematów, Szkołę Coachingu Akademii SET i inne formy szkolenia z zakresu szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego.
Swoją pomoc kieruje do osób dorosłych i młodzieży oferując wsparcie w takich trudnościach jak: depresja, zaburzenia lękowe, obniżony nastrój, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach międzyludzkich, kryzysy relacyjne, emocjonalne, suicydalne, związane z utratą (rozwód, żałoba, strata pracy), samouszkodzenia, objawy psychosomatyczne, zaburzenia okresu dojrzewania.
Swoje podejście terapeutyczne opiera na empatii, szacunku i bezwarunkowym wsparciu. Stawia na budowanie zaufania i bezpiecznej przestrzeni, w której klienci mogą otwarcie dzielić się swoimi myślami i uczuciami.

Informacje
Rejestracja online
mgr Katarzyna Rusak‑Sarecka
psycholog, terapeuta dorosłych, seksuolog dzieci, młodzieży i dorosłych
mgr Katarzyna Rusak‑Sarecka
psycholog, terapeuta dorosłych, seksuolog dzieci, młodzieży i dorosłych
Rejestracja online

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, o specjalności klinicznej oraz dyplomowanym seksuologiem klinicznym. Ukończyła studiapodyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Aktualnie w trakcieczteroletniego kursu psychoterapii, organizowanegoprzez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.
W ramach kształcenia zawodowego odbyła staże w ośrodkach publicznych oraz gabinetach prywatnych.
Oferuje poradnictwo i konsultacje w zakresie :
obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń lękowych i nerwicowych, objawów psychosomatycznych, trudności w relacjach z innymi, stawiania granic, niskiego poczucia własnej wartości, kryzysu w związku, kryzysu z powodu zmiany, żałoby, straty. Swoją pomoc kieruje do wszystkich potrzebujących wsparcia, zrozumienia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych.
Udziela poradnictwa seksuologicznego w ramach :
Przeżywania trudności w sferze seksualności,
Problemów dotyczących orientacji czy tożsamości płciowej - poradnictwo i pomoc zorientowane na specyfikę i potrzeby osób nieheteronormatywnych, transpłciowych, niebinarnych, aseksualnych.
Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami stresu mniejszościowego,
Przygotowanie do coming out’u,
Wsparcie osób transpłciowych podczas procesu korekty płci,
Edukacja i wsparcie rodzin osób nieheteronormatywnych, transpłciowych.

Poradnictwo nie jest skierowane jedynie do osób, mierzących się z trudnościami w sferze seksualnej. Spotkania są okazją do edukacji seksualnej oraz odkrywania swojego potencjału w istotnej sferze naszego życia.
Kontakt psychologiczno – terapeutyczny jest dla niej spotkaniem w bezpiecznej przestrzeni , w atmosferze otwartości, zaufania i szacunku.
Wyznaje wartości pozytywnej seksualności, czyli podejścia, które zachęca do afirmacji swojej seksualności, akceptacji dla przejawów płciowości,dbania o zdrowie, bezpieczeństwo oraz świadomą zgodę.

W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Pracuje zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz WPATH – World Professional Association for Transgender Health. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Nieustannie podnosiswoje kwalifikacje, biorąc udział w branżowych kursach i szkoleniach ( m.in. Kurs Edukatorów Seksualnych, Certyfikowane szkolenie Modele terapii problemów seksualnych, Jak pracować z osobami transpłciowymi i niebinarnymi – dysforia płciowa i proces korekty płci, Procedura prawna zmiany danych osobowych w procesie tranzycji) i konferencjach naukowych, także w obszarze seksualności ( m.in. I Ogólnopolska Konferencja „PsychoEdukujemy” Seksualność – między normą a patologią, Międzynarodowa Konferencja Pracy z Ciałem w psychoterapii SAPERE , VII Konferencja Szkoleniowa Szkoła w formie „ Jak przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci”). Współorganizowała Konferencję Naukową „ Toksyczność w relacjach” na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Oprócz tego prowadzi zajęcia TUS -Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego i wspierające rozwój emocjonalny.

Informacje
Rejestracja online
mgr Marta Mossakowska
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych
mgr Marta Mossakowska
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta pedagogiczny i certyfikowany trener metody TUS.
Ukończyła studia magisterskie o kierunku psychologia kliniczna w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z arteterapią i przygotowaniem pedagogicznym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi oraz dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami prawnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach publicznych w kraju i za granicą, szkole publicznej, przedszkolu integracyjnym oraz Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu.
Ukończyła staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Regularnie podnosi swoje kompetencje w Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - "Psychoterapia zintegrowana z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą".
Pracuje w podejściu integracyjnym. Metody wsparcia dobiera do indywidualnych potrzeb pacjenta bazując na jego zasobach i mocnych stronach.
Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

 Pomoc z dzieciom i młodzieży opiera na współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi, w atmosferze życzliwości, zaufania i zrozumienia.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Kornela Kowalska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, specjalista terapii uzależnień
mgr Kornela Kowalska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, specjalista terapii uzależnień
Rejestracja online

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka.

Absolwentka kierunku Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie certyfikacji na Specjalistę psychoterapii uzależnień akredytowanego przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - specjalistyczne, 4-letnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jako specjalista psychoterapii uzależnień pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, nadmiernie korzystającymi z komputera, Internetu, pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm); współuzależnionymi, a także z syndromem DDA ( Dorosłych Dzieci Alkoholików). Zajmuje się pomocą nie tylko osobom indywidualnym, ale również parom i rodzinom.
Obecnie pracuje w Ośrodkach Leczenia Uzależnień. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako psycholog na Oddziale Leczenia Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze. Ponadto pracowała w Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze, Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, Ośrodku Leczenia Uzależnień Promaind w Miłkowie. Prowadziła punkty konsultacyjne przy MOPS w Bolkowie oraz przy SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Kowarach, w których każdy kto potrzebował pomocy psychologicznej mógł skorzystać.

Jako psychoterapeuta psychodynamiczny pracuje z osobami zmagającymi się z depresją, lękami, nerwicą, zaburzeniami osobowości oraz różnymi trudnościami w życiu codziennym.
Jest członkiem Jeleniogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju SODALIS, którego celem jest inicjowanie, wspieranie, organizowanie oraz prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia psychicznego, wspieraniem wszechstronnego rozwoju jednostki ludzkiej oraz wspieraniem jej w sytuacjach trudnych, uwzględniając wymiar biologiczny, psychiczny i społeczny.
Prowadzi profilaktykę dla młodzieży oraz dla rodziców poprzez organizowanie psychoedukacji i warsztatów.
Systematycznie uczęszcza na wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia, aby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencję oraz wymienić się doświadczeniami zawodowymi.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Ewelina Walczak‑Pelc
psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych, rodzin
mgr Ewelina Walczak‑Pelc
psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych, rodzin
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista technik relaksacyjnych
Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowych studiów psychoterapii integratywnej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz studiów podyplomowych z technik relaksacyjnych.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kompetencje zawodowe- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” rekomendowana przez PARPA, „Specjalistyczne oddziaływania edukacyjno- korekcyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie”, „Praca z osobami doświadczającymi przemocy”, „Prowadzenie grup wsparcia”, „Interwencja kryzysowa”, „Trening zastępowania agresji”.
Pracuje w podejściu integratywnym, w którym łączy doświadczenia i narzędzia różnych szkół psychoterapeutycznych, w tym technik relaksacyjnych ukierunkowanych na radzenie sobie z napięciem i stresem.
Posiada wieloletnie doświadczenie w indywidualnej pracy z dorosłymi, rodzinami, dziećmi i młodzieżą w instytucjach pomocy społecznej m.in. z młodzieżą podejmującą ryzykowne zachowania. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych i kształtujących umiejętności społeczne;
Wspiera i pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu życiowego, trudności w relacjach rodzinnych i społecznych, obniżonego nastroju, stanów lękowych. Pomaga także osobom cierpiącym z powodu nieśmiałości, obniżonej samooceny, poczucia osamotnienia i pustki w życiu, przeżywającymi silne lub niestabilne emocje.
Zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży z problemami społecznymi (w relacjach w rodzinie, szkole, wśród rówieśników), emocjonalnymi oraz z objawami zaburzeń zachowania. Prowadzi także konsultacje psychologiczne odnośnie problemów rozwojowych.
W pracy terapeutycznej kieruje się empatią i dąży do budowania relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Karolina Szymczak
psycholog, psychoterapeuta dorosłych
mgr Karolina Szymczak
psycholog, psychoterapeuta dorosłych
Rejestracja online

Psycholog o specjalności klinicznej, biegły psycholog z zakresu psychologii człowieka dorosłego przy sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Ukończyła pięcioletnie jednolite studia o kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Edukację kontynuowała w szkole Psychoterapii Gestalt Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Odbyła szkolenie z zakresu Psychologicznej Interwencji Kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów w Pracowni Metod Badań Psychologicznych przy Uwr, Poradni Neuropsychologicznej przy Uwr oraz Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka. Od 2010 roku pracuje w zawodzie psychologa w instytucjach państwowych zajmując się psychoprofilaktyką, poradnictwem psychologicznym zarówno krótkoterminowym jaki i długoterminowym. Obecnie od kilku lat jej praca koncentruje się wokół diagnozy psychologicznej. Wymaga to szerokiego zakresu kompetencji w zakresie diagnozy, osobowości ale także różnych strategii terapeutycznych. Wykorzystuje przy tym zintegrowane podejście psychoterapeutyczne, którego osiami są paradygmaty: humanistyczny, poznawczy oraz Gestalt.
Jej praca to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, które wiąże się z otwartością na siebie i innych. Każdy z nas doświadcza w swoim życiu trudnych chwil, w których pojawia się potrzeba by ktoś spojrzał na jego problemy z życzliwością i zrozumieniem. Wiedząc co zmienić i jak działać, możemy iść do przodu ... Reszta zależy już od nas samych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Agnieszka Trzcionka
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt
mgr Agnieszka Trzcionka
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt
Rejestracja online

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta.

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia psychoterapii zdobywała w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. ITG jest członkiem EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz FORGE (International Federation of Gestalt Trainig Organizations).Ukończyła także szkołę Trenerów Pracy z Oddechem, Prana Visions.
Doświadczenie zawodowe zdobywa odponad 15 lat pracując w różnych placówkach (przedszkole, szkoła, dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia rodzinna). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy, psychoedukacji oraz pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Od 2011r. zdobywa doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, pracując jako psychoterapeuta m.in. w poradni rodzinnej, w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, stażując na oddziałach psychiatrycznych szpitali. Towarzyszy innym osobom w ich rozwoju osobistym, stwarzając przestrzeń do lepszego rozumienia siebie, odkrywania osobistego potencjału, kreatywnego radzenia sobie z problemami i poprawy jakości życia.
Swoją ofertę kieruje do osób, które doświadczają problemów emocjonalnych, mają niskie poczucie własnej wartości, cierpią z powodu stanów depresyjnych, lękowych, dolegliwości psychosomatycznych, pragną poprawić swoje relacje z innymi ludźmi (zawodowe, partnerskie, rodzinne), przechodzą kryzys życiowy (rozstanie, załamanie, żałobę), chcą lepiej poznać samego siebie, rozwijać własny potencjał.
Stale rozwija się i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychologii i terapii. Inspiruje ją muzyka, ruch, praca z ciałem i oddechem.
Dbając o wysokie standardy udzielanej pomocy, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Ewelina Bek
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny.
mgr Ewelina Bek
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny.
Rejestracja online

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytetu w Maladze oraz rocznego Studium Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych.
Swoje kompetencje psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego, skupiającym się na nurcie terapii Gestalt, terapii psychodynamicznej i terapii systemowej. Obecnie uczestniczy w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Doświadczenie zdobywała w kraju i za granicą, między innymi w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tadeusza Marciniaka, na oddziale rehabilitacji neurologicznej, gdzie zajmowała się prowadzeniem diagnostyki i terapii neuropsychologicznej oraz udzielaniem pomocy psychologicznej pacjentom i ich rodzinom. Prowadziła szkolenia dla Fundacji Tobie Polsko Ratownicy z zakresu psychologicznych aspektów udzielania pierwszej pomocy. Opierając się na zasadach rodzicielstwa bliskości pełniła funkcję psychologa w przedszkolu i szkole. Oferuje wsparcie psychologiczne dzieciom, rodzicom i osobom dorosłym, będącym w kryzysie i trudnej sytuacji życiowej.

Poddaje swoją pracę superwizji oraz uczestniczy w szkoleniach, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje.

Informacje
Rejestracja online
mgr Paweł Romaszko
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par
mgr Paweł Romaszko
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par
Rejestracja online

Psycholog, absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Socjoterapeuta i psychoterapeuta, trener EEG biofeedback I stopnia. Psychoterapii uczył się w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu.
Doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi zdobywał w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Familandia. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych i terapeutyczno – rozwojowych, a także warsztatów i szkoleń psychoedukacyjnych. Prowadzi również terapię indywidualną z młodzieżą i dorosłymi oraz terapię par.
Pomaga osobom, które zmagają się z takimi trudnościami i kryzysami jak: depresja, kryzys w relacjach z innymi, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, żałoba czy trudności adaptacyjne. Pomaga rodzicom doświadczającym problemów wychowawczych u swoich dzieci a także młodzieży w przezwyciężaniu trudności związanych z wiekiem dojrzewania i relacjami z innymi.
Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Anna Światły
psycholog, psychoterapeuta
mgr Anna Światły
psycholog, psychoterapeuta
Rejestracja online

Psycholog i psychoterapeuta.
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywa uczestnicząc w 5-cio letnim Kursie Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada Przygotowanie pedagogiczne, oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami jako psycholog szkolny. Szkoliła się w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie metod i strategii pomocy psychologicznej dla par oraz terapii osób z uzależnieniami. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną w Ośrodkach Terapii Uzależnień. Ukończyła I etap szkolenia na temat terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Swoją pomoc kieruje do osób dorosłych, dzieci, młodzieży, par oraz rodzin. Pomaga osobom, które chcą podnieść jakość swojego życia, które zmagają się z takimi trudnościami jak np.: zaburzenia lękowe i nerwicowe, obniżony nastrój, depresja, trudności w relacjach z innymi, kryzys w związku, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia odżywiania, uzależnienia od substancji oraz uzależnienia behawioralne, doświadczających objawów psychosomatycznych, znajdujących się w kryzysie z powodu zmiany, żałoby, straty, potrzebującym wsparcia, zrozumienia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych. Pracuje zgodnie z Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Magdalena Senderowska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta par, założycielka i kierownik poradni
mgr Magdalena Senderowska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta par, założycielka i kierownik poradni
Rejestracja online

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Kwalifikacje zawodowe zdobywała, szkoląc się między innymi w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w ramach rocznego kursu Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej oraz trzyletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej — specjalistycznego podyplomowego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującego do profesjonalnego prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej.

Jest certyfikowanym psychoterapeutą psychodynamicznym oraz certyfikowanym psychoterapeutą Ośrodka Edukacji Psychologicznej — certyfikaty potwierdzają ukończenie szkoleń i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka, Konsultacyjnej Poradni Zdrowia Psychicznego przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz współpracując z Komendą Miejską Policji jako biegły psycholog.
Przez wiele lat prowadziła Biuro Porad Psychologicznych dla studentów na Politechnice Wrocławskiej.
Obecnie kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego EmPATIO, którą założyła w 2005 roku starając się nieustannie podnosić jakość świadczonych usług i dbać o dobro i komfort pacjentów.

Specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami zmagającymi się z depresją, lękami, nerwicą, zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach, związkach, natręctwami, oraz innymi rożnego rodzaju trudnościami w życiu codziennym.
W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną.
Pracuje również z parami prowadząc Terapię Par Skoncentrowaną na Emocjach (EFT - Emotionally Focused Therapy for Couples).
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Zarejestruj się

Informacje
Rejestracja online
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
Rejestracja online

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, na wydziale psychologii klinicznej. Psychoterapeuta i psycholog.
Praktyki zawodowe odbywała na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty odbyła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Tam też odbyła Treningową Analityczną Psychoterapię Grupową.
Od kilku lat podejmuje różne prace w obszarach psychologii i psychoterapii- m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (współpraca z kuratorami rodzinnymi, pisanie opinii do sądu, tworzenie Rodzicielskich Planów Wychowawczych przy naprzemiennej opiece nad małoletnimi) oraz prowadzenie psychoterapii z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, małżeństwami oraz całymi rodzinami w podejściu systemowym.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kompetencje zawodowe- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla realizatorów, rekomendowana przez PARPA, „Specjalistyczne oddziaływania edukacyjno- korekcyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie, przy wykorzystaniu Modelu Duluth”, mediacje rodzinne.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym oraz stale poddaję superwizji.

Psycholog – kto to taki i czym się zajmuje?

Psycholog, gdy mówi jaki zawód wykonuje często spotyka się z lękiem innych, którzy uważają że wystarczy jedno spojrzenie, aby ich myśli zostały odczytane. Często wynika to z niezrozumienia czym właściwie jest nauka zwana psychologią i co dokładnie robi osoba pracująca w tym zawodzie.

Psychologia ogólnie ujmując jest to nauka o ludziach. W trakcie nauki przyszli psychologowie są uczeni o mechanizmach ludzkich i ich motywacjach, a także psychice ludzkiej. Studia na tym kierunku mają przede wszystkim przekazać wiedzę teoretyczną, dać zaplecze do pracy z innymi. Warto pamiętać o tym, że psychologa znajdziemy nie tylko w poradni czy gabinecie, ale możemy go spotkać tak naprawdę wszędzie. Nauka ta rozdziela się na wiele innych gałęzi chociażby psychologię reklamy czy biznesu, dlatego gdy ktoś decyduje się na studia psychologiczne nie jest to równoznaczne z pracą z chorymi lub ogólnie pojętymi potrzebującymi. W celu zdobycia tytułu psychologa trzeba ukończyć 5-letnie studia z tytułem magistra. Absolwenci często decydują się na zagłębianie wiedzy w tym kierunku i postanawiają kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub kursach, które dają im szansę także na zdobycie większej ilości wiedzy również praktycznej.

Psychologia jest to bardzo obszerna nauka, dlatego powstało jej wiele nurtów, które skupiają się na poszczególnych obszarach ludzkiego życia lub społeczeństwa, takie jak:

 • Gestalt – inaczej psychologia postaci,
 • Psychoanaliza
 • Behawioryzm
 • Psychologia humanistyczna
 • Psychologia poznawcza
 • Psychologia ewolucyjna
 • Neuropsychologia
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia kulturowa
 • Psychologia rozwoju
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia osobowości
 • Psychologia wychowania
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia kliniczna

Czym zajmuje się psycholog?

Jak więc możemy zobaczyć psychologia jest bardzo obszerna, więc w zależności od zainteresowań po zdobyciu magistra można pójść w bardzo wielu kierunkach. Właśnie z tego względu, gdy dowiemy się, że ktoś na co dzień zajmuje się psychologią warto spytać się również o to, którym jej nurtem.

psycholog w pracy

Psycholog kliniczny jest przygotowany do profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Może on posiadać jedną z pod-specjalizacji, takich jak:

 • Specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży,
 • Specjalista psychologii klinicznej w psychiatrycznej służbie zdrowia,
 • Specjalista psychologii klinicznej w niepsychiatrycznej służbie zdrowia (medycyna somatyczna),
 • Specjalista psychologii klinicznej w neurologicznej służbie zdrowia (neuropsycholog).

Myśląc o psychologii to o nim najczęściej możemy myśleć w pierwszej kolejności, czyli ten który pomaga potrzebującym w pierwszej kolejności. Najczęściej możemy go spotkać w szpitalach oraz poradniach psychologicznych. Psychologów możemy spotkać w takich instytucjach państwowych jak wojsko, policja czy sądy.

Często możemy spotkać również psychologów biznesu zajmują się oni badaniem procesów i właściwości psychicznych przejawiających się w toku pracy. Skupiają się oni na sprawdzeniu wpływu warunków pracy na psychikę człowieka, nad metodami pracy oraz jej organizacją, biorąc pod uwagę jego indywidualne właściwości. Spotkać ich możemy praktycznie w każdej firmie, najczęściej w działach kadr oraz HR.

Psycholog uzyskując tytuł magistra zdobywa odpowiednie kompetencje do prowadzenia poradnictwa psychologicznego, czyli najbardziej znana metoda praktykowania tej nauki. Mogą oni również prowadzić psychoedukację, która jest stosowana w celu ułatwienia zrozumienia różnych chorób psychicznych osobie, która na nią cierpi, ale także jej otoczeniu. Także mają oni odpowiednie umiejętności do prowadzenia testów psychologicznych badających np. cechy osobowości, inteligencje itp., wydawania zaświadczeń i opinii psychologicznych oraz mogą postawić diagnozę psychologiczną. Powinniśmy pamiętać, że u psychologa nie dostaniemy leków. Także jeśli nie ma ukończonej odpowiedniej szkoły psychoterapeutycznej nie ma on odpowiednich kwalifikacji, aby prowadzić psychoterapię.

Nie powinniśmy bać się psychologów, ponieważ kształcili się oni po to, aby pomagać nam w różnych sferach życia.