Specjaliści - Psycholog

Informacje
Rejestracja online
mgr Marta Międła‑Opalińska
psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
mgr Marta Międła‑Opalińska
psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
Rejestracja online

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.
Swoje przygotowanie terapeutyczne zdobyła szkoląc się w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu oraz na międzynarodowych seminariach z zakresu psychologii Gestalt w Słowenii i Austrii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z Centrum Neuropsychiatrii oraz Policją w zakresie interwencji kryzysowej, Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz Ekumeniczną Stacją Opieki w zakresie pracy z osobami przewlekle chorymi. Współpracowała również z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w zakresie pracy z młodzieżą i ich rodzinami.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących, między innymi, pracy ze sprawcami przemocy domowej, nadużyć seksualnych wobec dzieci, pracy z zachowaniami trudnymi wśród dzieci w kontekście zaburzeń SI, straty dziecka w okresie prenatalnym i okołoporodowym.

Wspiera pacjentów indywidualnych w trudnych sytuacjach życiowych takich, jak doświadczenie straty, traumy, obniżenia nastroju, zaburzenia odżywiania i wiele innych. Dzieciom i ich rodzicom towarzyszy w procesie budowania lepszych relacji oraz w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Pracuje również z parami. W swojej pracy opiera się na założeniach Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia bez Przemocy. Pracuje w nurcie integracyjnym.

Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji a kompetencje nieustannie podnosi poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach

Informacje
Rejestracja online
mgr Anna Szenknecht‑Iwańska
psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu
mgr Anna Szenknecht‑Iwańska
psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu
Rejestracja online

Z wyróżnieniem ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w specjalności klinicznej. Doświadczenie zdobywała odbywając staże, praktyki oraz prowadząc badania, m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu, fundacji na rzecz osób niewidomych, będąc badaczem w programie badawczym Angelo czy praktykując w Dolnośląskim Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji we Wrocławiu.
Realizuje Akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Kurs Psychoterapii w zakresie podejścia systemowo-eriksonowskiego. Pracuje w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dbając o nieustanne poszerzanie własnych horyzontów, uczestniczy w konferencjach, szkoleniach oraz kursach obejmujących pomoc drugiemu człowiekowi.
Obecnie pracuje w placówce opiekuńczo-wychowawczej zajmując się diagnozą oraz opieką terapeutyczną dzieci oraz młodzieży w niej przebywających. Obszary pracy dotyczą szczególnie zaburzeń zachowania, trudności emocjonalnych, kłopotów w szkole, poczucia opuszczenia, doświadczania lęku, niskiego poczucia własnej wartości, trudności relacyjnych, w komunikowaniu potrzeb oraz odnajdywaniem własnej drogi przez młodych dorosłych.Dodatkowo konsultuje się z rodzinami pochodzenia oraz zarządza procesem adopcyjnym dzieci. Wspiera osoby silnie narażone na wypalenie zawodowe. Ceni holistyczne podejście do drugiego człowieka, będąc uważną na każde czynniki mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie.
Posiada doświadczenie pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Zajmowała się terapią dzieci oraz młodzieży ze spektrum autyzmu (nisko i wysoko funkcjonującego) oraz prowadzeniem wsparcia dla rodziców.W pracy tej zwracała uwagę na rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych, umiejętności w obszarze czynności poznawczych, komunikowania się, umiejętności w zakresie samoorganizacji czasu wolnego, poprawy zachowania, wzrostem samoświadomości młodzieży jak również tworzeniem dla nich przestrzeni do ćwiczeń korektywnych zachowań. W swojej pracy nieustannie zachwycała się różnorodnością, sposobem myślenia oraz potencjałem osób ze spektrum autyzmu.
Umiejętności pracy z osobami z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej oraz dużą wrażliwość na ich potrzeby dała jej praca w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, ale również ich terapią na miarę potrzeb. Dom Pomocy Społecznej nauczył ją dużej pokory oraz kreatywności w wyszukiwaniu sposobów by zrobić to co można z tym co mamy dane.
Swoje doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem zdobyła również będąc trenerem, szkoląc grupę osób pozostających bez zatrudnienia. Jej praca w różnych środowiskach oraz z różnymi problemami przyczyniła się do szerokiego i indywidualnego podejścia do każdej osoby z którą przychodzi jej pracować. Wierzy, że człowiek ma w sobie potencjał do zmiany, wystarczy tylko pokazać mu jego możliwości.

Informacje
Rejestracja online
mgr Aneta Jakubiec‑Pińczuk
psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta rodzinny i par
mgr Aneta Jakubiec‑Pińczuk
psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta rodzinny i par
Rejestracja online

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, oligofrenopedagog.

Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, studia podyplomowe z Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, Terapię Poznawczo-Behawioralną dzieci i młodzieży w Centrum Poznawczo-Behawioralnym CBT w Warszawie, Studium Pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, szkolenia z zakresu mutyzmu wybiórczego organizowane przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.Odbyła Roczny Program Rozwoju Osobistego w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Aktualnie pracuje jako psycholog szkolny oraz jako psycholog Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z fundacją „Dobrze, że jesteś”, jako psycholog/ terapeuta na oddziale Radioterapii Ogólnej i Ginekologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii, oraz na Oddziale Hematologii w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu, w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej typu Interwencyjnego, Socjoterapeutycznego oraz Specjalistyczno- Terapeutycznego w Kątach Wrocławskich, w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, w Szkole Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu, w Logopedycznym Centrum Terapii i Rozwoju Octopus, w Centrum Psychiatrii i psychologii w Lubinie, na Oddziale III Dziennym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, udzielała pomocy psychologicznej poprzez e- mail w Punkcie pomocy online oraz we Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Zgorzelcu.

W pracy terapeutycznej z rodzinami, parami i dziećmi wykorzystuje podejście systemowe, Gestalt oraz korzysta z elementów terapii poznawczo- behawioralnej. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców i dzieci. Pomaga osobom doświadczającym trudności w życiu zawodowym, w życiu osobistym, w sytuacjach związanych z kryzysem rozwojowym (trudności rodzinne, małżeńskie, szkolne, związane z dorastaniem dzieci) lub z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne).

Dając o wysoką jakość swojej pracy korzysta z regularnej superwizji . Uczestniczy w treningach i warsztatach dla psychoterapeutów dzięki, którym poszerza swoją wiedzę i umiejętności.

Informacje
Rejestracja online
mgr Karina Filak
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
mgr Karina Filak
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
Rejestracja online

Absolwentka psychologii na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magisterium w 2002r. pod opieką naukową prof. dr hab. Barbary Pileckiej. Psychoterapeutka z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy.
W latach 2003- 2007 edukacja w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Praktykę zawodową rozwijała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego i gabinecie prywatnym. Zajmuje się diagnozą i psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Pracuje m.in. z pacjentami zmagającymi się z sytuacją kryzysową (wypalenie zawodowe, żałoba, sytuacje urazowe, przewlekły stres związany z chorobą, rozwodem, istotną zmianą w stylu funkcjonowania), cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, zaburzenia osobowości. W procesie terapeutycznym często poddaje analizie sny pacjentów. Pasjonuje się kinem i jego możliwościami terapeutycznymi.
Swoją pracę poddaje superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Małgorzata Opiła
psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta
mgr Małgorzata Opiła
psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta
Rejestracja online

Psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Profesjonalne przygotowanie do pracy terapeutycznej zdobywa szkoląc się w 5-letnim Kursie Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i ich rodzicami jako psycholog szkolny oraz współpracując ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom
w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej. Prowadziła doradztwo psychologiczne, warsztaty psychoedukacyjne, terapię indywidualną w Poradniach Psychologicznych. Odbyła wiele staży i praktyk m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Oddziale Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, czy też Dziennym Ośrodku Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Dbając o swój rozwój uczestniczy w warsztatach
i szkoleniach.
Swoją pomoc kieruje do dzieci i młodzieży, rodzin, a także osób dorosłych. Pracuje
z osobami chcącymi podnieść jakość swojego życia, zmagającymi się z trudnościami takimi jak: zaburzenia lękowe i adaptacyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach interpersonalnych, kryzysowe sytuacje życiowe (np. rozwód, choroba/śmierć bliskiej osoby, przemoc).
W pracy z pacjentem kieruje się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Anna Światły
psycholog, psychoterapeuta
mgr Anna Światły
psycholog, psychoterapeuta
Rejestracja online

Psycholog i psychoterapeuta.
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywa uczestnicząc w 5-cio letnim Kursie Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada Przygotowanie pedagogiczne, oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami jako psycholog szkolny. Szkoliła się w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie metod i strategii pomocy psychologicznej dla par oraz terapii osób z uzależnieniami. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną w Ośrodkach Terapii Uzależnień. Ukończyła I etap szkolenia na temat terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Swoją pomoc kieruje do osób dorosłych, dzieci, młodzieży, par oraz rodzin. Pomaga osobom, które chcą podnieść jakość swojego życia, które zmagają się z takimi trudnościami jak np.: zaburzenia lękowe i nerwicowe, obniżony nastrój, depresja, trudności w relacjach z innymi, kryzys w związku, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia odżywiania, uzależnienia od substancji oraz uzależnienia behawioralne, doświadczających objawów psychosomatycznych, znajdujących się w kryzysie z powodu zmiany, żałoby, straty, potrzebującym wsparcia, zrozumienia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych. Pracuje zgodnie z Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Marita Woźny
psycholog, psycholog dzieci i młodziezy, psychoterapeuta rodzinny
mgr Marita Woźny
psycholog, psycholog dzieci i młodziezy, psychoterapeuta rodzinny
Rejestracja online

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, w trakcie studiów realizowała moduły z zakresu psychologii klinicznej

Swoje kwalifikacje i kompetencje podnosiła w ramach 4-letniego szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego – terapia Gestalt; w trakcie 4-letniego szkolenia z systemowej terapii rodzin w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu. Ukończyła roczne Studium Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Terapię Poznawczo-Behawioralną dzieci i młodzieży w Centrum Poznawczo-Behawioralnym CBT w Warszawie, III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie i szkolenia z zakresu pracy z osobami z Zespołem Aspergera organizowane przez Fundację Synapsis w Warszawie, a także szkolenia z zakresu mutyzmu wybiórczego organizowane przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu Systemu Językowo Migowego (KSS-1,KSS-2,KSS-3, kurs „W”), a także Polskiego Języka Migowego (A0,A1). Jest wykładowcą i tłumaczem języka migowego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddziale neurologicznym dla dorosłych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem i centrach psychologicznych zajmujących się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, w tym Zespołem Aspergera oraz Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu przy Polskim Związku Głuchych, a także prywatnej praktyce terapeutycznej.

Specjalizuje się w terapii rodzin i par, terapii indywidualnej dorosłych, młodzieży i dzieci. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, Gestalt oraz elementy terapii poznawczo-behawioralnej. Metody i formy pracy dostosowuje do problemu pacjenta. Prowadzi konsultacje wychowawczo-rodzinne proponowane rodzicom w przypadku problemów i trudności wychowawczych oraz relacji rodzic-dziecko.

Pracuje z osobami przeżywającymi napięcie z powodu konfliktów małżeńskich, trudności w relacjach rodzinnych, trudności komunikacyjnych pomiędzy członkami rodziny, problemów wychowawczych, a także osobami przeżywającymi kryzys życiowy (np. śmierć, żałobę, rozwód, utratę pracy, utrata bliskiej osoby) i nieradzących sobie ze skutkami zachodzących zmian. Zajmuje się terapią zaburzeń lękowych, emocjonalnych, depresji, trudności adaptacyjnych, trudności w funkcjonowaniu społecznym i utrzymywaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Wspiera również rozwój małego dziecka posiadającego zaburzenia rozwojowe, trudności w funkcjonowaniu wynikające z zakłóceń poszczególnych funkcji poznawczych. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych, a także diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Pracuje z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z trudnościami w kontaktach z innymi, adaptacją do nowych warunków, niskim poczuciem własnej wartości, nieśmiałością, zaburzeniami emocjonalnymi (w tym depresją), zachowaniami związanymi z lękiem lub agresją, myślami samobójczymi i samouszkodzeniami, zaburzeniami psychosomatycznymi.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Agata Miara
psycholog, psychoterapeuta
mgr Agata Miara
psycholog, psychoterapeuta
Rejestracja online

Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Dbając o swój rozwój, uczestniczy w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach w zakresie pomocy dorosłym, dzieciom, młodzieży i całej rodzinie. Obecnie kontynuuje naukę w 5-letnim Kursie Psychoterapii o podejściu systemowo-eriksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wychodzi z założenia, że człowiek jest w stanie poradzić sobie z problemem, kiedy tylko przy odpowiednim wsparciu, dostrzeże i dotrze do swoich zasobów, stopniowo zaczynając z nich korzystać.
Praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, przechodzącymi przez różne etapy w swoim życiu i związane z tym trudności (okres dojrzewania, kryzysy w rodzinie, problemy wychowawcze, zaburzenia emocjonalne) oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z osobami borykającymi się z szerokim wachlarzem problemów (n.in. m.in. żałoba, samookaleczenia, choroby przewlekłe i terminalne, przemoc, rozwód, stres w pracy, wypalenie zawodowe, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach) wzbogaciła jej doświadczenie zawodowe. Jest trenerem przyszłych rodzin zastępczych i trenerem warsztatów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
Doświadczenie kliniczne zdobywała również, odbywając staże i praktyki, m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, czy też Dziennym Ośrodku Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.
Aktualnie pracuje w Ośrodku Adopcyjnym, gdzie stara się wspierać system rodzinny (kandydatów do przysposobienia dziecka, jak i samo dziecko) będący w okresie zmian, z jakimi wiąże się adopcja.
Swoją pomoc kieruje zarówno do dzieci, młodzieży, rodzin, jak i osób indywidualnych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu, zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami psychosomatycznymi, przeżywającymi szeroko rozumiane kryzysy: rozwojowe, w relacjach, związane z nieoczekiwanymi wydarzeniami (m.in. straty, choroby, samookaleczenia, nadmierny stres), wypaleniem zawodowym, czy też napotykającymi problemy wychowawcze.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Kieruje się standardami zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym Psychologa. Terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz wniesionej przez niego problematyki.

Informacje
Rejestracja online
mgr Malwina Szczygłowska
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych, par
mgr Malwina Szczygłowska
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych, par
Rejestracja online

Jest dyplomowanym psychoterapeutą i psychologiem klinicznym. Pracuj z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi od lat pięciu oraz z parami. Prowadzi terapię krótko i długoterminową.

Oferowana pomoc psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które cierpią z powodu: zaburzeń lękowych, psychosomatycznych, nastroju, osobowości i głębszych zaburzeń psychicznych. Zajmuje się również pracą z ofiarami mobbingu, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Towarzyszy pacjentom, którzy poszukują motywacji do działania, zmian w swoim życiu oraz dążą do samorozwoju. Młodzież wspiera w pokonywaniu kryzysów rozwojowych, a rodzicom pomaga zrozumieć ich dzieci. Prowadzi również terapię rodzin w kryzysie, związanym z niepełnosprawnością dziecka oraz dotkniętych żałobą po stracie pociechy lub innego członka rodziny. Pracuje długoterminowo z dziećmi dotkniętymi autyzmem, zespołem Aspergera czy ADHD.
Prowadzi terapię głowie w nurcie psychodynamicznym, przy czym nie boi się łączenia innych nurtów psychoterapeutycznych w swojej pracy, głównie behawioralno-poznawczych i humanistyczno-egzystencjalnych.
Jest w pełni przekonana o tym, że zawód psychoterapeuty zobowiązuje do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i kompetencji terapeutycznych. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie przygotowujące to pracy psychoterapeutycznej z pacjentem (Dyplom Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii) oraz studia podyplomowe z zakresu Diagnozy klinicznej i psychoterapii. Na bieżąco uczestniczy w wielu konferencjach, również o randze międzynarodowej oraz w szkoleniach dotyczących pracy z dzieckiem zaburzonym i jego rodziną czy też małżeństwem w kryzysie. Pracuje również z pacjentem przy pomocy narzędzi psychodramy i gest alt.
Jest stypendystką Virginia Institute of Applied Science and Technology w Miami, gdzie doktoryzuje się z zakresu psychoterapii pacjentów geriatrycznych. Ma na koncie wiele artykułów naukowych o tematyce psychologicznej i psychiatrycznej, m.in. "Weryfikacja Freudowskiej koncepcji marzeń sennych", "Depresja u młodzieży w wieku dojrzewania. Płeć jako wyznacznik częstszych objawów depresji młodzieńczej", "Pawłowizm w ujęciu Profesora Tadeusza Bilikiewicza" oraz recenzja książki Michała Musielaka „Heliodor Święcicki (1854-1923) w Kwartalniku Historii Nauki i Techniki.
Rozwija się i zdobywam doświadczenie zawodowe, pracując jako psycholog kliniczny w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii. Wspiera rozwój wrocławskiego Centrum Innowacyjnej Edukacji Navigo, gdzie prowadzi wsparcie terapeutyczne dla nauczycieli, dzieci i rodziców oraz szkolenia profilaktyczne i psychoedukacyjne. Na bieżąco prowadzi oraz organizuje badania zadowolenia z kadry kierowniczej, konferencje edukacyjne oraz szkolenia z aktywizacji zawodowej. Do niedawna pracowała w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ostoja” jako psycholog i terapeuta. Zajmowała się tam opracowywaniem indywidualnych programów terapeutycznych dla uczestników oraz ich rodzin. W specjalistycznej przychodni NZOZ, gdzie miała możliwość rozpoczęcia pracy jako psycholog i psychoterapeuta, diagnozowała oraz leczyła pacjentów o szerokim wachlarzu objawów zaburzeń psychicznych, oraz z wieloma problemami natury „życiowej”. Była redaktorką w portalu internetowym www.kobieta.wiemcoijak.pl w działach Seks i związki, „Mama i dziecko” oraz dziennikarzem miejskim w Gazecie Wrocławskiej, gdzie również redagowała tygodnik „Wokół Wrocławia”.
W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną. Oferuje swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe, zaangażowanie i profesjonalizm we wspólnej pracy z pacjentem nad jego problemem. W zawodzie kieruje się Kodeksem Etycznym Psychologa. Jest dyskretna i zachowuję w tajemnicy powierzane jej treści.

Informacje
Rejestracja online
mgr Katarzyna Stokłosa
psycholog, psychoetrapeuta, seksuolog
mgr Katarzyna Stokłosa
psycholog, psychoetrapeuta, seksuolog
Rejestracja online

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła studia podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Aktualnie w trakcie procesu certyfikacji z seksuologii klinicznej w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym, którego jest członkinią. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Gestalt przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach poświęconych psychoterapii oraz seksuologii, a także w szkoleniach ukierunkowanych na świadczenie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej m.in. praca psychologiczna z osobą doświadczającą przemocy, interwencja w kryzysie, terapia traumy dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zawodowe zdobywa, pracując na dziennym oddziale psychiatrycznym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, nastroju, lękowych, psychosomatycznych, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzeń psychotycznych. Dodatkowo współpracuje z organizacją pozarządową Non Licet, gdzie udziela bezpośredniej pomocy psychologicznej osobom w kryzysie oraz z doświadczeniem przemocy, a także prowadzi szkolenia z zakresu interwencji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przez wiele lat praktykowała na oddziale rehabilitacji neurologicznej, zajmując się diagnozą i terapią neuropsychologiczną oraz w ośrodku interwencji kryzysowej, udzielając profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.
Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych doświadczających dyskomfortu w obszarze życia seksualnego, zaburzeń nastroju, lęku, mających trudności z kontrolą emocji, problemy w relacjach z innymi, odczuwających pustkę, brak satysfakcji w życiu. Pracuje z osobami w kryzysie emocjonalnym związanym z rozstaniem, żałobą, utratą pracy oraz z doświadczeniem przemocy.
Pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Paulina Szymańska
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta
mgr Paulina Szymańska
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta
Rejestracja online

Absolwentka Psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu – specjalizacja z psychologii klinicznej. Socjoterapeutka, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w trakcie starań o zdobycie Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego, trener EEG Biofeedback I stopnia. Pracuje w nurcie terapii systemowej. Ukończyła kurs Integratywnej Psychoterapii Krótkoterminowej oraz uczestniczyła w wielu konferencjach psychiatrycznych i psychologicznych.
Swoje umiejętności zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej oraz wrocławskich szkołach podstawowych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej dzieci i młodzieży oraz terapii grupowej. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia psychoedukacyjne.
Pomaga rodzicom zgłaszającym problemy wychowawcze. Pracuje z osobami w kryzysie. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, trudnościach adaptacyjnych, zaburzeniach psychosomatycznych, problemach w zachowaniu i trudnościach w relacjach z innymi.

Informacje
Rejestracja online
mgr Dagmara Czarna
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta uzależnień
mgr Dagmara Czarna
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta uzależnień
Rejestracja online

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letnią szkołę psychoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczyła również w rocznych szkoleniach psychoanalitycznych w Katowicach. Od 2004 r. pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi z rozpoznaniem organicznego uszkodzenia układu nerwowego (upośledzenia umysłowe, autyzm, organiczne zaburzenia osobowości, encefalopatia). Prowadziła grupy wsparcia dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub /i fizyczną. W latach 2010-2015 r. była biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Legnicy. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, które zdobyła, pracując w Poradni Uzależnień i na Oddziale Uzależnień w Rawiczu. W swoim doświadczeniu zawodowym posiada również pracę w Poradni Psychologicznej oraz Klinice Psychiatrii i Psychoterapii we Wrocławiu. Prowadziła również warsztaty i szkolenia z kompetencji psychologicznych. Obecnie pracuje przy Pełnomocniku ds. Uzależnień w Obornikach Śląskich.
Zajmuje się leczeniem depresji, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, choroby afektywnej dwubiegunowej. Pomaga osobom, które mają trudności w związkach oraz tym, którzy żyją z osobą uzależnioną lub pochodzą z rodzin uzależnionych. Wspiera osoby, które doświadczyły straty lub przeżywają silny stres.
W ramach prowadzonych przez siebie terapii współpracuje z lekarzem psychiatrą.
Swoją pracę regularnie superwizuje.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuje w konwencji psychodynamicznej, co oznacza, że wspólnie z drugim człowiekiem próbuje zrozumieć podłoże emocjonalne problemów, szukając nieświadomych motywów zachowań. W dłuższej perspektywie przynosi to ulgę w dolegliwościach i prowadzi do bardziej satysfakcjonującego życia.
Prowadzi indywidualną psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Sylwia Dobosz
psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i par
mgr Sylwia Dobosz
psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i par
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, kwalifikacje do prowadzenia profesjonalnej psychoterapii zdobyła podczas 4-letniej szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej), oraz w Ośrodku Edukacji Psychologicznej, gdzie ukończyła roczne szkolenie z zakresu Psychoterapii Gestalt. Trener pomocniczy Treningu Zastępowania Agresji Instytutu Amity w Warszawie. Uczestniczka licznych konferencji oraz szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej.
Posiada wieloletnią praktykę zawodową, współpracowała z takimi Instytucjami jak Centrum Wczesnej Interwencji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Szkół Specjalnych, Fundacje i Stowarzyszenia, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną oraz prowadzeniem psychoterapii.
Specjalista w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych, lękowych, zaburzeń osobowości i nastroju. Udziela pomocy osobom z trudnościami w relacjach, doświadczających dyskomfortu psychicznego w codziennym funkcjonowaniu.
Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych oraz młodzieży (ma uprawnienia pedagogiczne).
W trosce o swoich pacjentów swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Sylwia Kardacz
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta par
mgr Sylwia Kardacz
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta par
Rejestracja online

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dyplom psychologa uzyskała w 2003 r. następnie ukończyła Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Obecnie kształci się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na paradygmacie psychoanalitycznym, który zakłada rozumienie życia psychicznego w oparciu o refleksję nad nieświadomością. Bardzo ważna jest relacja terapeutyczna, jaka rozwija się między terapeutą a pacjentem, w której to pacjent uczy się rozumienia swojego świata wewnętrznego i zewnętrznego. Ma możliwość przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji z terapeutą, przerobienia swoich trudności i nabycia nowych umiejętności.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w różnych instytucjach m.in. Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych w Czarnym Borze; Szpitalach Psychiatrycznych w Stroniu Śląskim i Wałbrzychu gdzie zajmowała się pomocą osobom z kręgu różnych zaburzeń w tym psychotycznym; Poradniach Zdrowia Psychicznego w Dzierżoniowie oraz Kobierzycach. Współpracowała z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz szkołami, prowadząc szkolenia, treningi oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Prowadzi konsultacje psychologiczno- diagnostyczne, psychoterapię indywidualną, grupową, oraz par. Specjalizuje się w leczeniu: depresji, zaburzenia nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, dolegliwości psychosomatycznych. Pomaga osobom z trudnościami w relacjach interpersonalnych (np. w małżeństwie, rodzinie, pracy) oraz tym, którzy doświadczają sytuacji kryzysowych w swoim życiu. Ma doświadczenie w pracy z osobami psychotycznymi (schizofrenia, afektywna choroba dwubiegunowa) oraz ich rodzinami i bliskimi, którzy sami często potrzebują pomocy i wsparcia.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Zuzanna Ząbczyk‑Straszko
psycholog, psycholog dorosłych i młodzieży, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta,
mgr Zuzanna Ząbczyk‑Straszko
psycholog, psycholog dorosłych i młodzieży, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta,
Rejestracja online

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, na kierunku psychologia kliniczna.
Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta, interwent kryzysowy.
Kompetencje zawodowe zdobywała w ramach podyplomowego kursu Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanego i akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i treningów interpersonalnych, m.in. z zakresu: przemocy w rodzinie, pracy terapeutycznej z dzieckiem po traumie, treningu zastępowania agresji, przemocy seksualnej, seksualności człowieka, orientacji seksualnej adolescentów, pracy terapeutycznej z osobami LGBTQ, pracy ze sprawcami przemocy domowej, urazu w perspektywie psychodynamicznej, czy praktycznych aspektów diagnozy organizacji osobowości.
Niezmiennie troszczy się o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodkiem Terapii Uzależnień „Monar”, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Fundacją Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Oddziałem Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego oraz Stacjonarnymi i Ambulatoryjnymi Ośrodkami Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, gdzie pozostawała w kontakcie indywidualnym i grupowym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zgłaszającymi różnorodne problemy natury emocjonalnej: zaburzenia zachowania, stres, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości i zburzenia psychotyczne, autoagresję, trudności interpersonalne, lęk, zaburzenia odżywiania, przemoc lub problem alkoholowy w domu, kryzys, problemy w relacji partnerskiej, depresję, współuzależnienie itp.
Prowadzi diagnozę i psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, wsparcie w kryzysie oraz warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych i młodzieży.
Specjalizuje się w pracy z osobami w mniejszych i większych kryzysach emocjonalnych i kryzysach w związku, pracy z osobami w depresji oraz doświadczającymi zaburzeń lękowych, terapią osób z objawami nerwicowymi, terapią zaburzeń odżywiania i zaburzeń psychosomatycznych, terapią współuzależnienia, pracą z zaburzeniami okresu dojrzewania oraz terapią osób z rodzin dysfunkcyjnych, w tym rodzin z problemem alkoholowym i przemocą domową, jak również terapią osób zgłaszających niskie poczucie własnej wartości i trudności w relacjach interpersonalnych lub partnerskich.
Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.
Proces psychoterapeutyczny traktuje jak spotkanie dwojga ludzi, z miejscem na empatię, troskę i autentyczne zainteresowanie i zaangażowanie. Dokłada wszelkich starań, by do problematyki każdego pacjenta podchodzić indywidualnie. Tu podstawą do wspólnej pracy i uzyskania pomocy staje się wiara, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do satysfakcjonującej go zmiany, największym wyzwaniem jest jego odkrycie, a następnie znalezienie odpowiedniej ścieżki do jego wykorzystania.

Informacje
Rejestracja online
mgr Magdalena Senderowska
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, założycielka i kierownik poradni
mgr Magdalena Senderowska
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, założycielka i kierownik poradni
Rejestracja online

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Kwalifikacje zawodowe zdobywała, szkoląc się między innymi w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w ramach rocznego kursu Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej oraz trzyletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej — specjalistycznego podyplomowego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującego do profesjonalnego prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej.

Jest dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym oraz certyfikowanym psychoterapeutą Ośrodka Edukacji Psychologicznej — dyplom i certyfikat potwierdzają ukończenie szkoleń i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka, Konsultacyjnej Poradni Zdrowia Psychicznego przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz współpracując z Komendą Miejską Policji jako biegły psycholog.
Od kilku lat prowadzi Biuro Porad Psychologicznych dla studentów na Politechnice Wrocławskiej oraz kieruje Poradnią Psychologiczno-Psychiatryczną EMPATIO.
W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Informacje
Rejestracja online
mgr Paweł Trzciński
psycholog, specjalista pomocy seksuologicznej
mgr Paweł Trzciński
psycholog, specjalista pomocy seksuologicznej
Rejestracja online

Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza ukończył podyplomowe studia z seksuologii. Otrzymał również stypendium na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu. Swoje doświadczenie zawodowe rozwija, pracując w Katedrze Seksuologii oraz na wydziale Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi konsultacje / terapie indywidualne oraz dla par, które mogą odbywać się w języku angielskim i niemieckim. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Zakres jego kompetencji obejmuje pomoc w ramach różnorodnych zaburzeń seksualnych, takich jak zaburzenia orgazmu, pochwica, przedwczesny wytrysk, dyspareunia (odczuwanie bólu podczas stosunku), nadmierny popęd seksualny, oziębłość seksualna, zaburzenia erekcji, uzależnienie od masturbacji. Zajmuje się również pomocą w zaburzeniach identyfikacji i preferencji seksualnych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Marta Katrycz
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży, par i seniorów
mgr Marta Katrycz
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży, par i seniorów
Rejestracja online

Specjalizuje się w leczeniu nerwic, zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, zaburzeń psychosomatycznych. Pomaga osobom doświadczającym kryzysu, straty, trudności wieku dorastania, trudności w relacjach interpersonalnych oraz w bliskich związkach. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży, pracuje również z parami. Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Podnosiła swoje kompetencje, kształcąc się w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Diagnozy Klinicznej i Psychoterapii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, szkoleń z obszarów socjoterapii, diagnozy, interwencji kryzysowej, psychoterapii. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując z młodzieżą w Gimnazjum, Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Zakładzie Poprawczym. Odbywała staż w Wojewódzkiej Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Współpracowała również w Politechniką Koszalińską, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu psychologii. Obecnie pracuje na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Psychiatryczno Rehabilitacyjnym gdzie prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Maja Stryjska‑Łoś
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, seksuolog
mgr Maja Stryjska‑Łoś
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, seksuolog
Rejestracja online

Dyplomowana psychoterapeutka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, ukończyła całościowy kurs w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. W trakcie studiów realizowała ścieżki i moduły zorientowane na pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, psychoterapię i psychoseksuologię.
Na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy seksuologicznej. Swoją wiedzę poszerzała również na studiach podyplomowych z obszaru psychodietetyki.

Swoją wieloletnią praktykę rozpoczynała na oddziale dziennym szpitala psychiatrycznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego gdzie nadal pracuje, współpracowała również z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Osobistego w Legnicy. Prowadzi autorski cykl szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, PTSD oraz komunikacji interpersonalnej.
Swoją pomoc kieruje do osób borykających się z trudnościami takimi, jak: zaburzenia seksualne, brak satysfakcji seksualnej, trudne doświadczenia i traumy, brak rozumienia i akceptacji swojej seksualności, zaburzenia osobowości, nerwice, zaburzenia lękowe, afektywne, poczucie wewnętrznej pustki i osamotnienia, odrzucenia, smutku, trudności w kontaktach z innymi, nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu bliskiej relacji, wejściem w satysfakcjonujący związek, trwaniem w nim, utrzymaniem go, częste zmiany partnerów, obniżone poczucie własnej wartości, częste zmiany nastroju, trudności w rozumieniu swoich decyzji, postępowania dolegliwości somatyczne o podłożu psychicznym, zaburzenia odżywiania.

W pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychologa oraz poddaje się superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Patrycja Górecka‑Olszowska
psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i par
mgr Patrycja Górecka‑Olszowska
psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i par
Rejestracja online

Psycholog i psychoterapeuta. W trakcie studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim realizowała moduły z zakresu psychologii klinicznej i pomocy psychologicznej. Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne zdobywała w trakcie 3-letniej Szkoły Pomocy Psychologicznej prowadzonej przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej, z którym stale współpracuje, poszerzając swój warsztat pracy. Ukończyła również Kurs Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej IGST, a także Kurs Stażowy w zakresie Pomocy Psychologicznej (Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej). Aktualnie rozwija swoje kompetencje w zakresie zastosowania Komunikacji bez Przemocy (NVC), ukończyła Trening Porozumienia bez Przemocy I stopnia.
Doświadczanie zawodowe zdobywała, współpracując z placówkami świadczącymi pomoc psychologiczno-psychiatryczną oraz zajmującymi się psychoedukacją. Pracowała na oddziale stacjonarnym, dziennym oraz w ramach poradni zdrowia psychicznego. Prowadziła terapię indywidualną i grupową, a także diagnozę psychologiczną. Obecnie koncentruje się na psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej i partnerskiej. Współpracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Jest też wykładowcą w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej.
W pracy terapeutycznej wykorzystuje nurt systemowy, Gestalt oraz terapię poznawczo-behawioralną. Styl i metody pracy stara się dobrać do potrzeb osoby, biorąc pod uwagę specyfikę problemu, z którym przychodzi. Kieruje się przekonaniem, że terapia jest aktywnym procesem współpracy pomiędzy klientem i terapeutą.
Na co dzień pracuje z osobami przeżywającymi trudności natury psychologicznej; stany lęku, napięcia, stresu i obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi oraz wynikające z negatywnego obrazu siebie. Specjalizuje się w pomocy osobami, których problemy związane są z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz osobowości, a także następstwami trudnych i traumatycznych wydarzeń życiowych. Głównym obszarem zainteresowań są zaburzenia odżywiania. Ma doświadczenie w pracy w sytuacjach wymagających współpracy z innymi specjalistami np. psychiatrą, dietetykiem.
W trosce o poziom pracy i bezpieczeństwo klientów swoją pracę poddaje stałej superwizji
u superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Informacje
Rejestracja online
mgr Agnieszka Jasiulewicz
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par
mgr Agnieszka Jasiulewicz
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par
Rejestracja online

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim.
Jest psychologiem, psychoterapeutą, biegłym sądowym.
Psychoterapii uczyła się w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i psychoterapii Gestalt we Wrocławiu, którą ukończyła w 2008 r. Szkolenie obejmowało naukę profesjonalnej pomocy terapeutycznej w kontakcie indywidualnym oraz grupowym.
Szkoliła się również w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii w zakresie tematyki psychoterapii rodzin, wspierania osób niepełnosprawnych, molestowania seksualnego oraz realizowania psychologii w sądownictwie. W Centrum Ekspertyz Sądowych w Krakowie uczyła się warsztatu profilowania sprawców przestępstw.
Zainteresowania tematyką sprawców przemocy i możliwościami psychologicznej pomocy im, rozwijała, szkoląc się w Instytucie Ewy Woydyłło w zakresie terapii Metodą Duluth.
Pracując przez kilka lat w Wojsku Polskim jako psycholog – konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej rozwijała swoje umiejętności zawodowe z zakresu negocjacji, zachowań suicydalnych, interwencji kryzysowej i stresu pourazowego.
Poszukując wielu metod pomocy pacjentom, którzy dysponują odmiennymi zasobami – mocnymi stronami, podjęła realizację Kursu Psychoterapii w zakresie podejścia systemowo-eriksonowskiego. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, stanowi etap certyfikacji.
Swoją ścieżkę zawodową realizuje poprzez podejmowanie zatrudnienia umożliwiającego pozyskiwanie doświadczeń z zakresu psychologii klinicznej, szkoleniowej oraz psychoterapii. Miejsca zatrudnienia to: Dom Opieki Społecznej dla osób chorych psychicznie, Wojsko Polskie, Kolegium Nauczycielskie gdzie była wykładowcą przedmiotów psychologicznych (psychologia ogólna, kliniczna, wychowawcza, rozwojowa), Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu gdzie opiniuje jako biegły sądowy w sprawach cywilnych, oraz karnych. Realizuje projekty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym, jako psycholog w grupach roboczych.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par.
Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z pacjentami zgłaszającymi się z problemem: odczuwania lęku (nerwica), depresji, doświadczenia kryzysu życiowego, trudnościami w budowaniu relacji, odczuciu niezrozumienia przez innych, niskiego poczucia własnej wartości, doświadczenia traumy, przemocy, bezradności, stresu uniemożliwiającego działanie, nieradzenia sobie ze złością (sprawcy przemocy).
Pracuje głównie w paradygmacie psychoterapii Gestalt, podejścia eriksonowskiego, korzystając z technik psychoterapii poznawczo – behawioralnej oraz systemowej w ujęciu Berta Hellingera.
Zgodnie z wymogami dotyczącymi psychoterapeutów, ukończyła psychoterapię własną w kontakcie indywidualnym oraz liczne treningi grupowe interpersonalne, oraz terapeutyczne.
Swoją pracę poddaje superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Informacje
Rejestracja online
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
Rejestracja online

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, na wydziale psychologii klinicznej. Psychoterapeuta i psycholog.
Praktyki zawodowe odbywała na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty odbyła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Tam też odbyła Treningową Analityczną Psychoterapię Grupową.
Od kilku lat podejmuje różne prace w obszarach psychologii i psychoterapii- m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (współpraca z kuratorami rodzinnymi, pisanie opinii do sądu, tworzenie Rodzicielskich Planów Wychowawczych przy naprzemiennej opiece nad małoletnimi) oraz prowadzenie psychoterapii z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, małżeństwami oraz całymi rodzinami w podejściu systemowym.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kompetencje zawodowe- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla realizatorów, rekomendowana przez PARPA, „Specjalistyczne oddziaływania edukacyjno- korekcyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie, przy wykorzystaniu Modelu Duluth”, mediacje rodzinne.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym oraz stale poddaję superwizji.

Psycholog – kto to taki i czym się zajmuje?

Psycholog, gdy mówi jaki zawód wykonuje często spotyka się z lękiem innych, którzy uważają że wystarczy jedno spojrzenie, aby ich myśli zostały odczytane. Często wynika to z niezrozumienia czym właściwie jest nauka zwana psychologią i co dokładnie robi osoba pracująca w tym zawodzie.

Psychologia ogólnie ujmując jest to nauka o ludziach. W trakcie nauki przyszli psychologowie są uczeni o mechanizmach ludzkich i ich motywacjach, a także psychice ludzkiej. Studia na tym kierunku mają przede wszystkim przekazać wiedzę teoretyczną, dać zaplecze do pracy z innymi. Warto pamiętać o tym, że psychologa znajdziemy nie tylko w poradni czy gabinecie, ale możemy go spotkać tak naprawdę wszędzie. Nauka ta rozdziela się na wiele innych gałęzi chociażby psychologię reklamy czy biznesu, dlatego gdy ktoś decyduje się na studia psychologiczne nie jest to równoznaczne z pracą z chorymi lub ogólnie pojętymi potrzebującymi. W celu zdobycia tytułu psychologa trzeba ukończyć 5-letnie studia z tytułem magistra. Absolwenci często decydują się na zagłębianie wiedzy w tym kierunku i postanawiają kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub kursach, które dają im szansę także na zdobycie większej ilości wiedzy również praktycznej.

Psychologia jest to bardzo obszerna nauka, dlatego powstało jej wiele nurtów, które skupiają się na poszczególnych obszarach ludzkiego życia lub społeczeństwa, takie jak:

 • Gestalt – inaczej psychologia postaci,
 • Psychoanaliza
 • Behawioryzm
 • Psychologia humanistyczna
 • Psychologia poznawcza
 • Psychologia ewolucyjna
 • Neuropsychologia
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia kulturowa
 • Psychologia rozwoju
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia osobowości
 • Psychologia wychowania
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia kliniczna

Czym zajmuje się psycholog?

Jak więc możemy zobaczyć psychologia jest bardzo obszerna, więc w zależności od zainteresowań po zdobyciu magistra można pójść w bardzo wielu kierunkach. Właśnie z tego względu, gdy dowiemy się, że ktoś na co dzień zajmuje się psychologią warto spytać się również o to, którym jej nurtem.

psycholog w pracy

Psycholog kliniczny jest przygotowany do profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Może on posiadać jedną z pod-specjalizacji, takich jak:

 • Specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży,
 • Specjalista psychologii klinicznej w psychiatrycznej służbie zdrowia,
 • Specjalista psychologii klinicznej w niepsychiatrycznej służbie zdrowia (medycyna somatyczna),
 • Specjalista psychologii klinicznej w neurologicznej służbie zdrowia (neuropsycholog).

Myśląc o psychologii to o nim najczęściej możemy myśleć w pierwszej kolejności, czyli ten który pomaga potrzebującym w pierwszej kolejności. Najczęściej możemy go spotkać w szpitalach oraz poradniach psychologicznych. Psychologów możemy spotkać w takich instytucjach państwowych jak wojsko, policja czy sądy.

Często możemy spotkać również psychologów biznesu zajmują się oni badaniem procesów i właściwości psychicznych przejawiających się w toku pracy. Skupiają się oni na sprawdzeniu wpływu warunków pracy na psychikę człowieka, nad metodami pracy oraz jej organizacją, biorąc pod uwagę jego indywidualne właściwości. Spotkać ich możemy praktycznie w każdej firmie, najczęściej w działach kadr oraz HR.

Psycholog uzyskując tytuł magistra zdobywa odpowiednie kompetencje do prowadzenia poradnictwa psychologicznego, czyli najbardziej znana metoda praktykowania tej nauki. Mogą oni również prowadzić psychoedukację, która jest stosowana w celu ułatwienia zrozumienia różnych chorób psychicznych osobie, która na nią cierpi, ale także jej otoczeniu. Także mają oni odpowiednie umiejętności do prowadzenia testów psychologicznych badających np. cechy osobowości, inteligencje itp., wydawania zaświadczeń i opinii psychologicznych oraz mogą postawić diagnozę psychologiczną. Powinniśmy pamiętać, że u psychologa nie dostaniemy leków. Także jeśli nie ma ukończonej odpowiedniej szkoły psychoterapeutycznej nie ma on odpowiednich kwalifikacji, aby prowadzić psychoterapię.

Nie powinniśmy bać się psychologów, ponieważ kształcili się oni po to, aby pomagać nam w różnych sferach życia.