Zakres pomocy

W Empatio oferujemy pomoc psychologiczną, psychiatryczną , psychoterapeutyczną i seksuologiczną .
Leczymy takie z problemy i zaburzenia jak:

 • Depresja
 • Zaburzenia dwubiegunowe
 • Nerwice
 • Natręctwa
 • Zaburzenia lękowe (fobie, napady lęku, zespół lęku uogólnionego)
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia odżywiania
 • Psychozy
 • Zaburzenia seksualne
 • Zespół Stresu Pourazowego
 • Przemoc (psychiczna, fizyczna, seksualna)
 • Straty prokreacyjne (poronienie, aborcja, śmierć dziecka)
 • Żałoba/Żal po stracie (bliskiej osoby, rozstanie, utrata pracy itp.)
 • Uzależnienia
 • DDA
 • stres (również związany z praca zawodową)
 • mobbing
 • aktualne trudności w życiu osobistym i zawodowym
 • kłopoty z adaptacją do nowych warunków
 • niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość
 • trudności w kontaktach z innymi
 • zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży
 • problemy wychowawcze
 • oraz wiele innych…