Specjaliści - Psychiatra

Informacje
Rejestracja online
spec. psychiatra Joanna Duszyńska
specjalista psychiatra
spec. psychiatra Joanna Duszyńska
specjalista psychiatra
Rejestracja online

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskała w 2007 roku.
Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - 4-letniego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
W swojej pracy do każdej osoby podchodzi indywidualnie: słucha, rozmawia, wyjaśnia. Niezmiernie ważne jest dla niej nawiązanie dobrego i pełnego zaufania kontaktu z pacjentem. Zawsze stara się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie dla danej osoby.
Nieustannie rozwija się doskonali poprzez udział w szkleniach branżowych. Zdobyte doświadczenie i bogata wiedza z zakresu psychiatrii pozwala jej stosować leczenie farmakologiczne zgodnie z aktualną wiedzą w tej dziedzinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w poradniach zdrowia psychicznego, Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu na oddziałach: stacjonarnym, dziennym, leczenia nerwic, odwykowym, Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu im. J. Korczaka we Wrocławiu oraz własnej praktyce.
Specjalizuje się leczeniem osób dorosłych w zakresie: depresji, nerwic, zaburzeń pamięci, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, zaburzeń snu, psychoz, lęku, uzależnień, oraz innych chorób i zaburzeń psychicznych.

Psychiatra – kto to taki i czym się zajmuje?

Jeśli zauważyłeś u siebie lub kogoś bliskiego nadmierny smutek, brak motywacji lub inne dolegliwości, które mogą świadczyć o zaburzeniach psychicznych – w takiej sytuacji warto zaczerpnąć porady u specjalisty takiego jak psychiatra.
Psychiatria jest jedną z podstawowych specjalizacji medycznych, która zajmuje się badaniem, zapobieganiem oraz leczeniem różnego rodzaju zaburzeń i chorób psychicznych. Bada podstawy biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne oraz społeczne. Jest to nauka medyczna, w przeciwieństwie do psychologii, która jest zaliczana do nauk społecznych. Psychiatrą zostaje się dopiero po ukończeniu szkoły medycznej i zdobyciu odpowiedniej specjalizacji, więc jest to przede wszystkim lekarz. Na studiach zdobywa również wiedzę na temat biologicznych podstaw zaburzeń psychicznych. Dzięki tytułowi lekarza ma on możliwość leczenia farmakologicznego, wystawiania zwolnień lub zaświadczeń. Do psychiatry możemy zostać skierowani przez psychologa lub psychoterapeutę, ale także lekarza rodzinnego. Lekarzy tej specjalizacji możemy spotkać zarówno w gabinetach prywatnych, szpitalach, przychodniach, poradniach czy sądach w których mogą pracować w roli ekspertów. Często, gdy nie można znaleźć biologicznych podstaw do np. zmian nastroju zaleca się wizytę u psychiatry lub psychologa. Uznaje się, że psychiatria jest nauką pośrednią pomiędzy psychologią, a neurologią. Lekarze psychiatrzy mogą stosować różne metody diagnozowania istnieją jednak oficjalne kryteria dzięki, którym łatwiej odnaleźć się wśród wielu zaburzeń. Należą do nich: klasyfikacja DSM oraz Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób – obecnie ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia.

Jakie obszary obejmuje psychiatria?

Psychiatria podobnie jak psychologia dzieli się jeszcze na inne obszary, specjalności czy podejścia, są to:

  • Psychiatria dorosłych – skupia się na leczeniu zaburzeń, które występują u osób dorosłych. Umowną granicą jest ukończenie 18 roku życia. Jest to jedna z dwóch podstawowych specjalizacji psychiatrycznych.
  • Psychiatria dzieci i młodzieży – skupia się na pomocy osobom, które są w trakcie okresu rozwojowego, czyli przed ukończeniem 18 lat. Często w leczeniu bierze udział rodzina oraz bliscy pacjenta. Jest to druga podstawowa specjalizacja psychiatryczna.
  • Psychogeriatria – dział ten skupia się na leczeniu różnych zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym.
  • Psychiatria społeczna – bada wpływ otoczenia na zdrowie psychiczne oraz zależności pomiędzy środowiskiem, a występowaniem zaburzeń.
  • Psychiatria kulturowa – bada różnice między kulturami pod względem zaburzeń psychicznych, co w danej kulturze uznaje się za normę, a co już będzie od niej odstępować.
  • Psychiatria sądowa – dział ten skupia się na powiązaniach zaburzeń z zachowaniami, które mają istotne znaczenie w procesach sądowych np. ocenianie poczytalności w trakcie popełniania zbrodni, zdolności do odbywania kary, działania samodzielnego, swobodnego i świadomego wyrażania woli itp.
  • Psychiatria wojskowa – skupia się na badaniu osób, które brały udział w różnych działaniach wojennych, a ich stanem zdrowia psychicznego.
  • Neuropsychiatria – połączenie neurologii oraz psychiatrii, skupia się na badaniu zaburzeń psychicznych z perspektywy neurologicznej.

Psychiatra tak jak psycholog czy psychoterapeuta kształcił się w celu dbania o zdrowie psychiczne innych. W celu pomocy pacjentom może on zaproponować leczenie farmakologiczne, ale także psychoterapię. Jednak, aby mógł sam pomóc w ten sposób poza studiami medycznymi musi ukończyć dodatkowo 4-letnią szkołę psychoterapeutyczną. Z pomocy psychiatry możemy skorzystać w momentach, gdy zauważymy zmiany w naszym nastroju lub zachowaniu. Także w przypadku dolegliwości somatycznych takich jak chroniczny ból, ponieważ nie zawsze wszystkie objawy mogą wynikać tylko z różnych chorób naszego organizmu, ale też z naszych wcześniejszych przeżyć.
Powinniśmy korzystać z pomocy psychiatrów, gdy zauważymy u siebie niepokojące objawy, które mogą mieć podłoże psychiczne, ponieważ tak jak dermatolog czy internista jest to też lekarz, który kształcił się po to, aby nam pomóc.