Wsparcie psychologiczne

Jest to forma specjalnej relacji, która tworzy się między pacjentem a psychologiem. Opiera się na cyklicznych spotkaniach, podczas których pacjent uczy się, jak dzięki poszukiwaniu najlepszych możliwych rozwiązań, radzić sobie z różnorodnymi życiowymi trudnościami.
Takie wsparcie daje możliwość przeanalizowania obecnej sytuacji. Umożliwia poznanie własnych schematów działania, zrozumiałe sformułowanie przyczyn odczuwanego dyskomfortu, a także potrzeb związanych z oczekiwaną zmianą.
Regularne spotkania umożliwiają zaplanowanie kroków prowadzących do realnej przemiany, dodają odwagi, a także motywują do działania.