Specjaliści - Psychoonkolog

Informacje
Rejestracja online
mgr Dagmara Czarna
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta uzależnień
mgr Dagmara Czarna
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta uzależnień
Rejestracja online

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letnią szkołę psychoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczyła również w rocznych szkoleniach psychoanalitycznych w Katowicach. Od 2004 r. pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi z rozpoznaniem organicznego uszkodzenia układu nerwowego (upośledzenia umysłowe, autyzm, organiczne zaburzenia osobowości, encefalopatia). Prowadziła grupy wsparcia dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub /i fizyczną. W latach 2010-2015 r. była biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Legnicy. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, które zdobyła, pracując w Poradni Uzależnień i na Oddziale Uzależnień w Rawiczu. W swoim doświadczeniu zawodowym posiada również pracę w Poradni Psychologicznej oraz Klinice Psychiatrii i Psychoterapii we Wrocławiu. Prowadziła również warsztaty i szkolenia z kompetencji psychologicznych. Obecnie pracuje przy Pełnomocniku ds. Uzależnień w Obornikach Śląskich.
Zajmuje się leczeniem depresji, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, choroby afektywnej dwubiegunowej. Pomaga osobom, które mają trudności w związkach oraz tym, którzy żyją z osobą uzależnioną lub pochodzą z rodzin uzależnionych. Wspiera osoby, które doświadczyły straty lub przeżywają silny stres.
W ramach prowadzonych przez siebie terapii współpracuje z lekarzem psychiatrą.
Swoją pracę regularnie superwizuje.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuje w konwencji psychodynamicznej, co oznacza, że wspólnie z drugim człowiekiem próbuje zrozumieć podłoże emocjonalne problemów, szukając nieświadomych motywów zachowań. W dłuższej perspektywie przynosi to ulgę w dolegliwościach i prowadzi do bardziej satysfakcjonującego życia.
Prowadzi indywidualną psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Antonina Mamet
psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i seniorów
mgr Antonina Mamet
psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i seniorów
Rejestracja online

Ukończyła Uniwersytet Medyczny na Wydziale Nauk o Zdrowiu, muzykoterapię na Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt. Uzupełnia swoje kwalifikacje na 4-letnim Kursie Psychoterapii w nurcie integracyjnym, organizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Szkolenie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym korzystając także z innych podejść terapeutycznych.
Pracuje w Klinice Psychiatrii na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym przy ul. Pasteura 10 we Wrocławiu. Praktyczne umiejętności zdobywała także na stażu klinicznym na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w organizacji pozarządowej pracującej z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz współpracując z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Chorych na Łuszczycę.
Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach, w tym w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie „Intro”: Postmodernizm w pomocy psychologicznej z naciskiem na pomoc on-line”. Swoje umiejętności rozumienia trudności w relacjach międzyludzkich, doskonaliła także uczestnicząc w wielu Treningach Balintowskich organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie. Obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu lidera Grup Balinta.
Członek towarzystw i stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w opiece zdrowotnej co determinuje jej całościowe rozumienie osoby i jej problemów, stąd szczególnie interesuje się terapią osób z problemami psychosomatycznymi czyli doświadczającymi problemów wynikających ze związku psychiki z ciałem, komunikowania trudności emocjonalnych poprzez objaw fizyczny w ciele.
Pracuje z osobami z problemami emocjonalnymi, z wahaniami nastrojów, stanami depresyjnymi, nerwicowymi, z problemem nadmiernego objadania się, z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, przemocowych i alkoholowych oraz zgłaszającymi problemy w relacjach międzyludzkich.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego