Zaburzenie osobowości z pogranicza charakteryzuje się nerwowością, niekontrolowanymi wybuchami silnej złości lub agresji. Osoby doświadczające tego zaburzenia, nawiązują wiele intensywnych i niestabilnych relacji, a ich funkcjonowanie, jak wskazuje nazwa, jest na granicy – zależność miesza się z odrzucaniem bliskich, niezwykła śmiałość z ogromnym lękiem przed porzuceniem, duża aktywność z poczuciem ogromnej pustki wewnętrznej. Czym jest zaburzenie osobowości borderline? Psycholog wyjaśnia.

Zaburzenie osobowości 

Czym jest osobowość i kiedy mówi się o jej zaburzeniu, można przeczytać
w naszym poprzednim artykule, dotyczącym narcyzmu: https://psycholog-ms.pl/narcystyczne-zaburzenie-osobowosci-objawy-przyczyny-i-leczenie-narcyzmu/.

 

Aby mieć jednak mieć ogląd na pojęcie zaburzenia osobowości, warto pamiętać, że: 

 • jest rodzajem sztywnego, niezmiennego funkcjonowania, 
 • uniemożliwia lub utrudnia nawiązywanie i utrzymanie relacji, 
 • powoduje cierpienie jednostki, a także jej otoczenia. 

 

Obecnie wyróżnia się kilka rodzajów zaburzeń osobowości. Jednym z nich jest osobowość borderline czyli tak zwana “z pogranicza”.  

Osobowość borderline 

Ludzie z osobowością typu borderline prezentują specyficzny styl funkcjonowania. Jest on oparty na niestabilnych relacjach z innymi, niejasnym obrazie siebie, trudnościach w wyrażaniu emocji i silnej impulsywności (wybuchowości).  Charakterystycznymi, obserwowanymi u osób z osobowością z pogranicza zachowaniami są: 

 • intensywny, nieadekwatny, nacechowany nadmiernymi emocjami wysiłek by uniknąć realnego lub urojonego opuszczenia przez bliskich,
 • niestabilne, ale bardzo intensywne relacje z ludźmi. W relacjach tych pojawia się przechodzenie między ekstremalnymi przeżyciami: od idealizacji do dewaluacji partnera_ki,
 • “rozszczepienie” czyli biało – czarne przeżywanie świata – albo coś jest wspaniałe, albo zupełnie beznadziejne, 
 • zaburzenia tożsamości, czyli niestabilny obraz siebie lub poczucia własnego „Ja”. Osoba taka nie wie “jaka jest”, 
 • impulsywne zachowania ryzykowne, które mogą być niebezpieczne, np. nadmierne wydawanie pieniędzy, lekkomyślny seks, nadużywanie substancji psychoaktywnych, niebezpieczna jazda, objadanie się, 
 • powtarzające się zachowania samobójcze, np. gesty, groźby lub samouszkodzenia – nacinanie skóry, przypalanie etc., 
 • wahania nastroju i wynikająca z nich niestabilność emocjonalna. Przy osobowości borderline pojawiają się bowiem silne epizody depresyjne, drażliwość lub niepokój, które zwykle utrzymują się kilka godzin, rzadko dłużej niż kilka dni, 
 • nieadekwatna i bardzo intensywna złość, problemy z jej kontrolą – częste wybuchy gniewu, stałe poddenerwowanie, powtarzające się bójki, konflikty,
 • w sytuacjach stresowych, pojawiające się uczucia utraty kontaktu z realnością, nierozróżnianie teraźniejszości od przeszłości. Czasami pojawiają się też paranoidalne czyli fałszywie i nadmierne podejrzenia oraz poczucie zagrożenia.

Należy pamiętać, że osobom doświadczającym BPD (ang. borderline personality disorder), towarzyszy chroniczne cierpienie. Często jest to pomijane, ponieważ ich zachowania są niestety krzywdzące, agresywne i złośliwe – warto jednak pamiętać, że są one podszyte ogromnym lękiem przed odrzuceniem i samotnością. 

Spostrzeganie świata, siebie i innych 

Ludzie z zaburzeniami osobowości typu borderline, są niezwykle wrażliwi na wszystko, co się wokół nich dzieje, a zwłaszcza na stosunki z innymi ludźmi. Doświadczają oni niezwykle silnych lęków przed realnym lub wyobrażonym porzuceniem/odrzuceniem. Nie potrafią pozostawać w samotności, mają silną potrzebą bycia z osobami, które uważają za bliskie. Wysiłki w celu uniknięcia porzucenia, niestety przybierają często formę, która nie odpowiada normom społecznym. W konsekwencji otoczenie ich nie rozumie ani nie akceptuje. 

Na przykład – nieoczekiwana zmiana planów, może doprowadzić u osoby z osobowością z pogranicza, do negatywnych zmian w obrazie samego_ej siebie lub w jego_jej poczuciu wartości. Wtedy mogą się pojawić silne i gwałtowne uczucia strachu, rozpaczy, wściekłości, zmiany dotyczące przekonań o sobie i świecie. To prowadzi do impulsywnych zachowań, przyjmujących często postać wybuchów słownych, agresji czy samodestrukcji.  Osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline często wierzą, że takie „porzucenie” ich, wynika z tego, że są po prostu źli.

“Jesteś wspaniały ale jednak najgorszy” 

Osoby z zaburzeniem z pogranicza  skłonne są do nagłych i dramatycznych zmian poglądów na temat innych ludzi. Zazwyczaj oceniają ich w sposób jednoznaczny – jako idealnie dobrych lub całkowicie złych. Równie łatwo jednak mogą zmienić swoje nastawienie z idealizującego na deprecjujące (nawet w wyniku błahych nieporozumień), gdy czują czy mają przekonanie, że osoby te nie spełniają ich oczekiwań, nie są dla nich wystarczająco dobre, czy w ogóle nie są takie, jakimi się wydawały. Zmiany w ocenie innych często wynikają z rozczarowania dotyczącego idealizowanej osoby lub z przekonania, że osoba ta odrzuci lub porzuci przy pierwszej nadarzającej się okazji.

para siedzi na schodach i rozmawia

Obraz siebie

Niestabilny obraz samego siebie powoduje nieustanne zmienianie celów życiowych, wartości, moralności, przyjaciół czy zawodowych aspiracji. Jednocześnie, najtrudniejsze do przeżycia są zmiany w poczuciu własnej wartości, ocenie swoich możliwości i wierze we własne siły. Osoby z BPD mogą zmieniać swoją rolę
z nieśmiałych, proszących o pomoc niewinnych ludzi, na zdesperowanych, agresywnych i żądnych zemsty mścicieli. Obraz siebie tworzą na bazie przekonania, że są “źli” i “niedobrzy”, a czasami mogą mieć autentyczne poczucie, że w ogóle nie istnieją. Te dramatyczne doznania zazwyczaj pojawiają się, gdy brakuje doświadczenia stablinego związku, opieki czy wsparcia od określonej osoby. 

Ustrukturalizowana praca czy szkoła, wpływają pozytywnie na funkcjonowanie osób z zaburzeniem borderline. Robią oni jednak wiele, aby się tej strukturze nie podporządkować i sprawdzić, do jakich zachowań mogą się posunąć w relacjach z innymi ludźmi. Gdy zostają odrzuceni ze względu na swoje “niedostosowanie” – koło się zamyka, a ich przekonanie o byciu “złym człowiekiem” znajduje swoje potwierdzenie. 

kobieta patrzy w lustro i trzyma się za głowę

Autodestrukcja

Samodestrukcyjne zachowania są zazwyczaj wywoływane przez lęk przed rozdzieleniem z bliską osobą lub odrzuceniem. Niekiedy jednak, podobne zachowania pojawiają się wraz z oczekiwaniami otoczenia wobec zaburzonych osób, by były one zobligowane do większej odpowiedzialności za własne życie. 

Samookaleczanie może pojawić się np. podczas doświadczeń dysocjacyjnych. W sytuacjach takiej utraty poczucia realności czy wrażenia oddzielenia się od ciała, zadawany sobie ból paradoksalnie przynosi osobie zaburzonej ulgę – umożliwia bowiem “odzyskanie” zdolności do odczuwania siebie. W sytuacjach kiedy osoba nie wie kim jest i czy w ogóle jest, ból staje się najprostszym dostępnym doznaniem, potwierdzającym istnienie. 

Samookaleczenia, a zwłaszcza próby samobójcze, stanowią bardzo poważny problem w leczeniu BPD – niezwykle trudno jest rozpoznać czy dane zachowanie jest/było „wołaniem o pomoc”, manipulacją czy rzeczywistym pragnieniem śmierci. 

Impulsywność 

Osoby z tym typem zaburzenia przejawiają impulsywność w obszarach, które są potencjalnie samoniszczące: np. drastyczne unikanie jedzenia lub obżeranie się, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, różnego typu narkotyków, leków), zaangażowanie w niebezpieczny seks (przypadkowy czy sytuacyjny wybór partnera), niestosowanie zabezpieczeń, nadmierne wydawanie pieniędzy, ale także uprawianie hazardu, czy lekkomyślna jazda samochodem. 

kobieta siedzi na hamaku i patrzy z góry na wieżowce miasta

Huśtawka emocji 

Osoby z zaburzeniami borderline są emocjonalnie niestabilne, co wyraża się w ciągłej irytacji, rozżaleniu, frustracji, złości czy lęku. Intensywne uczucia pojawiają się w epizodach, które trwają zwykle kilka godzin, a w rzadkich przypadkach – kilka dni. Osoby z zaburzeniami typu borderline, nie doświadczają tylu emocji pozytywnych, co negatywnych. Ich podstawowym nastrojem jest tzw. dysforia, czyli nadmierne rozżalenie, zniechęcenie, często przerywane złością, paniką lub desperacją. Rzadko doznają ulgi związanej z dobrym samopoczuciem czy satysfakcją. Niestabilne stany emocjonalne odzwierciedlają ich ekstremalną wrażliwość na stres, zwłaszcza gdy ten pojawia się w relacjacjach interpersonalnych.

Trwałe poczucie pustki

Osoby z zaburzeniem typu borderline łatwo się nudzą i stale dążą do tego, żeby coś robić. Jednak zazwyczaj nie są wytrwałe w realizacji podejmowanych przez siebie zadań. Często nie wiedzą jaką podjąć aktywność czy decyzję . Z uwagi na małe przywiązanie do ról społecznych, trudności w wyborze drogi życiowej, a nade wszystko ze względu na problemy w definiowaniu siebie, mają  poważny problem ze swoją tożsamością. Trudno im odpowiedzieć na pytanie: kim na prawdę jestem? Poczucie pustki wiąże się także z dotkliwie odczuwanym brakiem poczucia sensu życia. 

Nieadekwatna, intensywna złość, trudności w kontrolowaniu złości 

Osoby z BPD są zazwyczaj pesymistyczne, ekstremalnie sarkastyczne i zgorzkniałe. Często wybuchają złością, która zwkle ma charakter słowny, czasem jednak może przybrać postać agresji fizycznej, skierowanej na przedmioty, a niekiedy również na osoby, które w danym momencie są obwiniane za określone zdarzenie lub odczuwany dyskomfort. Złość jest często wyzwalana, gdy osoba z którą są one związane (przyjaciel, opiekun czy kochanek) spostrzegana jest jako nieakceptująca, niechętna, wycofująca się, niewystarczająco opiekuńcza, a zwłaszcza, kiedy jej zachowanie interpretowane jest jako zagrożenie porzuceniem. Wybuchy złości zazwyczaj wyzwalają wstyd i poczucie winy, utwierdzając te osoby w fałszywym przekonaniu, że są one złe lub nic nie warte.

Oderwanie od realności 

W okresach silnego stresu u osób z zaburzeniami osobowości typu borderline mogą pojawiać się myśli urojeniowe (“Wszyscy, tak na prawdę, chcą zamknąć mnie w psychiatryku!”) lub symptomy dysocjacji (wyżej opisane uczucie oddzielenia od ciała i realności). Stany te zazwyczaj mijają, kiedy osoba powraca do stanu równowagi gdy stres mija. Zwykle, powrót do równowagi wiąże się też z przywróceniem spokoju w relacji z osobą, z którą jednostka w tym czasie jest związana. 

kobieta siedzi i podtrzymuje głowę rękoma

Przyczyny powstawania zaburzenia osobowości borderline 

Jak w przypadku większości zaburzeń osobowości, nie znaleziono odpowiedzi na pytanie o bezpośrednią przyczynę występowania tego zaburzenia.

Za potencjalnych „sprawców” uznaje się jednak:

 • uwarunkowania genetyczne, 
 • zaburzenia równowagi neurohormonalnej, 
 • zmiany w budowie mózgu, 
 • psychiczne urazy wczesnodziecięce i rodzaj relacji z rodzicami.

Genetyka 

Badania wskazują na występowanie zaburzeń psychicznych u krewnych osób z BPD, jednak zjawisko to dotyczy raczej dziedziczenia pojedynczych cech, na przykład impulsywności albo zmienności emocjonalnej. U osób doświadczających BPD, zwiększona jest aktywność jądra migdałowatego — tej części mózgu, która jest odpowiedziana za powstawanie lęku. Pojawiaja się także anomalie w funkcjonowaniu kory czołowo-oczodołowej – odpowiedzialnej za planowanie aktywności. Zmniejszona często struktura tzw. układu limbicznego, odpowiada za trudności w regulacji stanów emocjonalnych, które łatwo wzbudzane – nie podlegają kontroli.

Doświadczenia traumatyczne 

Z relacji Pacjentów borderline wynika, że w dzieciństwie doświadczyli oni różnorodnych nadużyć. Często pojawia się wątek nadużyć seksualnych, ale mówią także o przemocy fizycznej czy zaniedbaniu emocjonalnym. Wśród osób z osobowością z pogranicza są zarówno Ci, którzy doświadczyli ciężkich, poważnych nadużyć, ale także takich, które u większości osób nie prowadzą do negatywnych skutków zdrowotnych. Doświadczenie nadużycia nie jest jednak czynnikiem koniecznym aby w przyszłości rozwinęła się osobowość zaburzona. Istnieje duża grupa pacjentów zdiagnozowanych pod kątem BPD, którzy nie mają w swojej historii życia nadużyć, zaniedbań czy przemocy. 

Relacje z rodzicami

Pacjenci z osobowością z pogranicza, zdecydowanie częściej relacjonują zaniedbania ze strony rodziców i problemy w relacji z nimi. Dezadaptacyjne schematy funkcjonowania są zatem często wynikiem trudnych doświadczeń, w wyniku których nie zostały spełnione podstawowe potrzeby, niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Do takich przeżyć zalicza się np. frustrację i ignorowanie potrzeb emocjonalnych dziecka, nieadekwatne rozpoznawanie i „odzwierciedlanie” emocji przez rodziców czy unieważniające traktowanie —  postawę rodziców/opiekunów, która poprzez brak uważności i wsparcia, nie pozwala na naukę regulacji emocji. 

Leczenie zaburzenia osobowości z pogranicza 

Pierwszoplanową rolę w leczeniu BPD i zaburzeń osobowości w ogóle, odgrywa psychoterapia – leczenie farmakologiczne jest również jedną z możliwości, ale najlepiej sprawdza się jako metoda wspierającą psychoterapię. W procesie psychoterapeutycznym dla zaburzeń typu borderline, nacisk jest położony na ukształtowanie bezpiecznej, trwałej relacji terapeutycznej, skupieniu na teraźniejszości, ustalaniu hierarchii celów. Na początku, praca skupia się na budowaniu w pacjencie poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z terapeutą. Ustanowienie relacji umożliwia następnie pracę nad kolejnymi wyzwaniami, jakimi są budowanie prawidłowych, adaptacyjnych schematów funkcjonowania, regulacja i kontrola emocji czy obniżanie impulsywności. 

Psychoterapeuci i psychiatrzy z poradni psychologiczno – psychiatrycznej Empatio, świadczą profesjonalne wsparcie i leczenie w zakresie zaburzeń osobowości. Przed umówieniem wizyty (https://psycholog-ms.pl/rejestracja/) można dowiedzieć się więcej o naszym zespole tutaj: https://psycholog-ms.pl/specjalizacje/.