Rozwód dotyczy nie tylko dwojga partnerów ale także, jeśli je posiadają – ich dzieci. Rozpad małżeństwa nie oznacza rozpadu rodziny, choć bez wątpienia diametralnie zmienia jej funkcjonowanie. Rozwód rodziców jest dla dziecka jednym z największych kryzysów życiowych, niosącym ze sobą zapowiedź zmiany. O wielkości tej zmiany decydują partnerzy dokonujący rozwodu, jednak dla dziecka, zawsze jest to zdarzenie, w którym musi zmierzyć się z rozłąką, destrukcją, a czasem odrzuceniem. Na to, jak dziecko przeżyje rozwód, wpływ mają jego cechy osobowościowe, wiek i poziom rozwoju, ale kluczowe są sposoby i strategie radzenia sobie rodziców.