Komunikacja jest wszechobecną i niezbędną częścią naszego życia. Każde zachowanie coś o nas mówi i jest dla otoczenia komunikatem. Chociaż mamy swój język ojczysty, to uczymy się obcych, studiujemy go i staramy używać zgodnie z intencjami. Komunikacja nadal jest jednak bardzo trudna. Jak rozmawiać z innymi aby się dogadać?