Znaczna ilość Pacjentów w gabinetach psychologicznych boryka się z trudnościami wynikającymi ze zmian nastroju. Towarzyszy im duża zmienność emocji, pogorszenie samopoczucia wraz z obniżeniem nastroju, nieadekwatne jego podwyższenie, zbyt intensywne reakcje emocjonalne a czasem ich brak. Takie trudności, jeśli utrzymują się przez dłuższy czas i utrudniają funkcjonowanie, mogą zostać określone jako zaburzenia.