Specjaliści - Terapeuta uzależnień

Informacje
Rejestracja online
mgr Kornela Kowalska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, specjalista terapii uzależnień
mgr Kornela Kowalska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, specjalista terapii uzależnień
Rejestracja online

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka.

Absolwentka kierunku Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie certyfikacji na Specjalistę psychoterapii uzależnień akredytowanego przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - specjalistyczne, 4-letnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jako specjalista psychoterapii uzależnień pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, nadmiernie korzystającymi z komputera, Internetu, pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm); współuzależnionymi, a także z syndromem DDA ( Dorosłych Dzieci Alkoholików). Zajmuje się pomocą nie tylko osobom indywidualnym, ale również parom i rodzinom.
Obecnie pracuje w Ośrodkach Leczenia Uzależnień. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako psycholog na Oddziale Leczenia Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze. Ponadto pracowała w Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze, Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, Ośrodku Leczenia Uzależnień Promaind w Miłkowie. Prowadziła punkty konsultacyjne przy MOPS w Bolkowie oraz przy SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Kowarach, w których każdy kto potrzebował pomocy psychologicznej mógł skorzystać.

Jako psychoterapeuta psychodynamiczny pracuje z osobami zmagającymi się z depresją, lękami, nerwicą, zaburzeniami osobowości oraz różnymi trudnościami w życiu codziennym.
Jest członkiem Jeleniogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju SODALIS, którego celem jest inicjowanie, wspieranie, organizowanie oraz prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia psychicznego, wspieraniem wszechstronnego rozwoju jednostki ludzkiej oraz wspieraniem jej w sytuacjach trudnych, uwzględniając wymiar biologiczny, psychiczny i społeczny.
Prowadzi profilaktykę dla młodzieży oraz dla rodziców poprzez organizowanie psychoedukacji i warsztatów.
Systematycznie uczęszcza na wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia, aby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencję oraz wymienić się doświadczeniami zawodowymi.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Postanowiłeś podjąć walkę z uzależnieniem, jednak nie wiesz do kogo tak właściwie zwrócić się po pomoc. Do psychologa, psychoterapeuty, a może nawet i psychiatry? Odpowiednim specjalistą w walce z nałogiem będzie terapeuta uzależnień.

Kim jest terapeuta uzależnień?

Leczeniem różnego rodzaju nałogów może zająć się osoba, która ukończyła studia psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie oraz przebyła kurs leczenia uzależnień. W trakcie ich trwania zdobywa odpowiednią wiedzę do pomocy osobom uzależnionym. Terapeuta uzależnień przebył także odpowiednią praktykę zawodową, także posiada odpowiednie uprawnienia do tego typu pomocy.
Jednymi z najczęstszych skojarzeń, które pojawiają się po słowie „uzależnienie” jest alkohol lub narkotyki. Jednak nie tylko one mogą nas uzależnić. W dzisiejszych czasach możemy uzależnić się od wielu rzeczy, poczynając od wyżej wymienionych do hazardu, seksu, pracy czy zakupów. Często osoby, które potrzebują pomocy boją się po nią zgłosić, ponieważ nie wiedzą czy mogą zaufać terapeucie, nie chcą być także negatywnie oceniani. Należy jednak pamiętać, że specjalista w dziedzinie leczenia uzależnień zdobywał praktykę w różnych ośrodkach oraz kształcił się w kierunku pracy z ludźmi uzależnionymi. Będzie więc skupiał się na okazaniu wsparcia i znalezienia odpowiedniej metody, dobranej do nałogu z jakim zmaga się pacjent. Terapeuta w trakcie spotkań stara się pomóc poprzez przedstawienie uzależnienia z innej perspektywy. Człowiek, który tkwi w nałogu może mieć zaburzone odbieranie rzeczywistości, przez co jego relacje z bliskimi mogą się pogarszać. Często takie osoby nie widzą jak poważne jest ich uzależnienie, czego skutkiem jest wypieranie go. Uważając, że panują nad swoimi zachowaniami oraz emocjami. Jednak, gdy uświadamiają sobie skalę problemu może być im ciężko przyznać się do błędu. Z tego względu często do terapeutów mogą trafiać ludzie, którzy nawet tego nie chcą, a powodem, dla którego przyszli będzie np. ultimatum partnera. W leczeniu psychoterapeutycznym bardzo ważne jest, aby pacjent również sam chciał walczyć z nałogiem. W innym przypadku pierwsze spotkania mogą spotkać się z wielkim oporem i bronieniem się przed pomocą.

W trakcie leczenia terapeuta będzie opierać się na udzieleniu wsparcia pacjentowi, a także zbudowania wewnętrznej motywacji do zmian dotychczasowych nawyków czy zachowań. Będzie także poruszać temat tego co pacjent utracił przez nałóg. Ważnym elementem leczenia jest zdobycie umiejętności radzenia sobie z emocjami takimi jak złość, wstyd czy nuda, które pojawiają się w trakcie odstawienia czynnika uzależniającego. Pomocne w walce z nałogiem jest wsparcie bliskich osób i zbudowanie tzw. sieci wsparcia. W niektórych przypadkach relacje z rodziną lub partnerem mogły zostać zaniedbane, dlatego też może zostać zaproponowana terapia rodzinna lub dla par w celu odbudowania. Najważniejszym momentem terapii jest umiejętność odmówienia środka, który nas uzależnia. Jest to również pierwszy krok, jednak należy on do jednego z trudniejszych, lecz jest kluczowy w drodze do poprawy jakości życia pacjenta. Kolejną ważną umiejętnością jest funkcjonowanie w życiu codziennym bez czynnika uzależniającego. W trakcie terapii zostanie opracowana strategia zapobiegania powrotu do nałogu.
W momencie, gdy zauważymy znaczący negatywny wpływ naszego uzależnienia na nasze życie, nie powinniśmy obawiać się zgłoszenia do terapeuty specjalizującego się w uzależnieniach, ponieważ ma on odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, aby pomóc w odzyskaniu kontroli nad własnymi zachowaniami. Terapia uzależnień jest najlepszą metodą walki z różnego rodzaju nałogami, a udział w niej minimalizuje powrót do uzależnienia.