Specjaliści - Terapeuta uzależnień

Informacje
Rejestracja online
mgr Dagmara Czarna
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta uzależnień
mgr Dagmara Czarna
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta uzależnień
Rejestracja online

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letnią szkołę psychoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczyła również w rocznych szkoleniach psychoanalitycznych w Katowicach. Od 2004 r. pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi z rozpoznaniem organicznego uszkodzenia układu nerwowego (upośledzenia umysłowe, autyzm, organiczne zaburzenia osobowości, encefalopatia). Prowadziła grupy wsparcia dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub /i fizyczną. W latach 2010-2015 r. była biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Legnicy. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, które zdobyła, pracując w Poradni Uzależnień i na Oddziale Uzależnień w Rawiczu. W swoim doświadczeniu zawodowym posiada również pracę w Poradni Psychologicznej oraz Klinice Psychiatrii i Psychoterapii we Wrocławiu. Prowadziła również warsztaty i szkolenia z kompetencji psychologicznych. Obecnie pracuje przy Pełnomocniku ds. Uzależnień w Obornikach Śląskich.
Zajmuje się leczeniem depresji, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, choroby afektywnej dwubiegunowej. Pomaga osobom, które mają trudności w związkach oraz tym, którzy żyją z osobą uzależnioną lub pochodzą z rodzin uzależnionych. Wspiera osoby, które doświadczyły straty lub przeżywają silny stres.
W ramach prowadzonych przez siebie terapii współpracuje z lekarzem psychiatrą.
Swoją pracę regularnie superwizuje.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuje w konwencji psychodynamicznej, co oznacza, że wspólnie z drugim człowiekiem próbuje zrozumieć podłoże emocjonalne problemów, szukając nieświadomych motywów zachowań. W dłuższej perspektywie przynosi to ulgę w dolegliwościach i prowadzi do bardziej satysfakcjonującego życia.
Prowadzi indywidualną psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Postanowiłeś podjąć walkę z uzależnieniem, jednak nie wiesz do kogo tak właściwie zwrócić się po pomoc. Do psychologa, psychoterapeuty, a może nawet i psychiatry? Odpowiednim specjalistą w walce z nałogiem będzie terapeuta uzależnień.

Kim jest terapeuta uzależnień?

Leczeniem różnego rodzaju nałogów może zająć się osoba, która ukończyła studia psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie oraz przebyła kurs leczenia uzależnień. W trakcie ich trwania zdobywa odpowiednią wiedzę do pomocy osobom uzależnionym. Terapeuta uzależnień przebył także odpowiednią praktykę zawodową, także posiada odpowiednie uprawnienia do tego typu pomocy.
Jednymi z najczęstszych skojarzeń, które pojawiają się po słowie „uzależnienie” jest alkohol lub narkotyki. Jednak nie tylko one mogą nas uzależnić. W dzisiejszych czasach możemy uzależnić się od wielu rzeczy, poczynając od wyżej wymienionych do hazardu, seksu, pracy czy zakupów. Często osoby, które potrzebują pomocy boją się po nią zgłosić, ponieważ nie wiedzą czy mogą zaufać terapeucie, nie chcą być także negatywnie oceniani. Należy jednak pamiętać, że specjalista w dziedzinie leczenia uzależnień zdobywał praktykę w różnych ośrodkach oraz kształcił się w kierunku pracy z ludźmi uzależnionymi. Będzie więc skupiał się na okazaniu wsparcia i znalezienia odpowiedniej metody, dobranej do nałogu z jakim zmaga się pacjent. Terapeuta w trakcie spotkań stara się pomóc poprzez przedstawienie uzależnienia z innej perspektywy. Człowiek, który tkwi w nałogu może mieć zaburzone odbieranie rzeczywistości, przez co jego relacje z bliskimi mogą się pogarszać. Często takie osoby nie widzą jak poważne jest ich uzależnienie, czego skutkiem jest wypieranie go. Uważając, że panują nad swoimi zachowaniami oraz emocjami. Jednak, gdy uświadamiają sobie skalę problemu może być im ciężko przyznać się do błędu. Z tego względu często do terapeutów mogą trafiać ludzie, którzy nawet tego nie chcą, a powodem, dla którego przyszli będzie np. ultimatum partnera. W leczeniu psychoterapeutycznym bardzo ważne jest, aby pacjent również sam chciał walczyć z nałogiem. W innym przypadku pierwsze spotkania mogą spotkać się z wielkim oporem i bronieniem się przed pomocą.

W trakcie leczenia terapeuta będzie opierać się na udzieleniu wsparcia pacjentowi, a także zbudowania wewnętrznej motywacji do zmian dotychczasowych nawyków czy zachowań. Będzie także poruszać temat tego co pacjent utracił przez nałóg. Ważnym elementem leczenia jest zdobycie umiejętności radzenia sobie z emocjami takimi jak złość, wstyd czy nuda, które pojawiają się w trakcie odstawienia czynnika uzależniającego. Pomocne w walce z nałogiem jest wsparcie bliskich osób i zbudowanie tzw. sieci wsparcia. W niektórych przypadkach relacje z rodziną lub partnerem mogły zostać zaniedbane, dlatego też może zostać zaproponowana terapia rodzinna lub dla par w celu odbudowania. Najważniejszym momentem terapii jest umiejętność odmówienia środka, który nas uzależnia. Jest to również pierwszy krok, jednak należy on do jednego z trudniejszych, lecz jest kluczowy w drodze do poprawy jakości życia pacjenta. Kolejną ważną umiejętnością jest funkcjonowanie w życiu codziennym bez czynnika uzależniającego. W trakcie terapii zostanie opracowana strategia zapobiegania powrotu do nałogu.
W momencie, gdy zauważymy znaczący negatywny wpływ naszego uzależnienia na nasze życie, nie powinniśmy obawiać się zgłoszenia do terapeuty specjalizującego się w uzależnieniach, ponieważ ma on odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, aby pomóc w odzyskaniu kontroli nad własnymi zachowaniami. Terapia uzależnień jest najlepszą metodą walki z różnego rodzaju nałogami, a udział w niej minimalizuje powrót do uzależnienia.