Specjaliści - Seksuolog

Informacje
Rejestracja online
mgr Katarzyna Rusak‑Sarecka
psycholog, terapeuta dorosłych, seksuolog dzieci, młodzieży i dorosłych
mgr Katarzyna Rusak‑Sarecka
psycholog, terapeuta dorosłych, seksuolog dzieci, młodzieży i dorosłych
Rejestracja online

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, o specjalności klinicznej oraz dyplomowanym seksuologiem klinicznym. Ukończyła studiapodyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Aktualnie w trakcieczteroletniego kursu psychoterapii, organizowanegoprzez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.
W ramach kształcenia zawodowego odbyła staże w ośrodkach publicznych oraz gabinetach prywatnych.
Oferuje poradnictwo i konsultacje w zakresie :
obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń lękowych i nerwicowych, objawów psychosomatycznych, trudności w relacjach z innymi, stawiania granic, niskiego poczucia własnej wartości, kryzysu w związku, kryzysu z powodu zmiany, żałoby, straty. Swoją pomoc kieruje do wszystkich potrzebujących wsparcia, zrozumienia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych.
Udziela poradnictwa seksuologicznego w ramach :
Przeżywania trudności w sferze seksualności,
Problemów dotyczących orientacji czy tożsamości płciowej - poradnictwo i pomoc zorientowane na specyfikę i potrzeby osób nieheteronormatywnych, transpłciowych, niebinarnych, aseksualnych.
Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami stresu mniejszościowego,
Przygotowanie do coming out’u,
Wsparcie osób transpłciowych podczas procesu korekty płci,
Edukacja i wsparcie rodzin osób nieheteronormatywnych, transpłciowych.

Poradnictwo nie jest skierowane jedynie do osób, mierzących się z trudnościami w sferze seksualnej. Spotkania są okazją do edukacji seksualnej oraz odkrywania swojego potencjału w istotnej sferze naszego życia.
Kontakt psychologiczno – terapeutyczny jest dla niej spotkaniem w bezpiecznej przestrzeni , w atmosferze otwartości, zaufania i szacunku.
Wyznaje wartości pozytywnej seksualności, czyli podejścia, które zachęca do afirmacji swojej seksualności, akceptacji dla przejawów płciowości,dbania o zdrowie, bezpieczeństwo oraz świadomą zgodę.

W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Pracuje zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz WPATH – World Professional Association for Transgender Health. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Nieustannie podnosiswoje kwalifikacje, biorąc udział w branżowych kursach i szkoleniach ( m.in. Kurs Edukatorów Seksualnych, Certyfikowane szkolenie Modele terapii problemów seksualnych, Jak pracować z osobami transpłciowymi i niebinarnymi – dysforia płciowa i proces korekty płci, Procedura prawna zmiany danych osobowych w procesie tranzycji) i konferencjach naukowych, także w obszarze seksualności ( m.in. I Ogólnopolska Konferencja „PsychoEdukujemy” Seksualność – między normą a patologią, Międzynarodowa Konferencja Pracy z Ciałem w psychoterapii SAPERE , VII Konferencja Szkoleniowa Szkoła w formie „ Jak przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci”). Współorganizowała Konferencję Naukową „ Toksyczność w relacjach” na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Oprócz tego prowadzi zajęcia TUS -Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego i wspierające rozwój emocjonalny.

Informacje
Rejestracja online
mgr Anna Kubiak
Seksuolog - dzieci, młodzież, dorośli, pary, seniorzy.
mgr Anna Kubiak
Seksuolog - dzieci, młodzież, dorośli, pary, seniorzy.
Rejestracja online

Jest dyplomowanym seksuologiem. Ukończyła 4-semestralne studia podyplomowe na kierunku: Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof.dr.hab. Marii Beisert.
Jest Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii systemowej. Obecnie rozwija swoje kompetencje w zakresie Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w ramach kursu podstawowego, który jest pierwszym i koniecznym doświadczeniem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Ponadto, ustawicznie rozwija swoje kompetencje, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach zawodowych. Dbając o profesjonalizm i względy etyczno - moralne swojej pracy pozostaje pod superwizją psychologa ze specjalizacją seksuologa klinicznego.

Oferuje konsultacje indywidualne i w parze oraz terapię w zakresie:

Problemów seksualnych kobiet:
● Utrata, osłabienie pożądania seksualnego
● Lęki związane z życiem seksualnym
● Niechęć do podejmowania kontaktów seksualnych
● Anorgazmia - trudności w osiąganiu oraz przeżywaniu orgazmu
● Dyskomfort podczas współżycia (dyspareunia, pochwica)
● Hiperseksualność (uzależnienie od seksu)

Problemów seksualnych mężczyzn:
● Osłabienie bądź utrata pożądania seksualnego
● Trudności z kontrolą wytrysku
● Nadmiernie nasilona potrzeba podejmowania aktywności seksualnej
● Lęki związane z życiem seksualnym

Trudności w relacjach partnerskich:
● Trudności w życiu seksualnym pary
● Zdrada w związku, powrót do normalności
● Związek nieskonsumowany
● Para borykająca się z problemem bezpłodności
● Zmiana w dynamice życia seksualnego pary po pojawieniu się dziecka
● Wypalony seksualnie związek (spadek namiętności i pożądania w związku)
● Zaburzona komunikacja w związku

Trudności w życiu psychoseksualnym dzieci i młodzieży:
● Niepokoje rodziców związane z seksualnością dziecka
● Masturbacja dziecięca
● Ekshibicjonizm dziecięcy
● Zabawy o charakterze seksualnym np. : "zabawa w doktora"
● Problemy okresu dojrzewania
● Trudności z pierwszą inicjacją seksualną
● Kompleksy i zahamowania w sferze seksualnej

Seksualność osób starszych:
● Problemy seksualne pojawiające się w okresie menopauzy i andropauzy
● Trudności w utrzymaniu aktywności seksualnej w związku starszych
dorosłych
● Unikanie współżycia seksualnego wraz z “upływem czasu”
● Frustracje seksualne wynikające z mitów o seksie w dojrzalszym wieku

Seksuolog – kto to taki i czym się zajmuje?

Seksuolog zajmuje się jedną z najintymniejszych sfer życia człowieka, czyli naszą seksualnością. Jest to temat często wstydliwy dla nas, który rzadko poruszamy. Jeśli pojawiają się problemy często wstydzimy się rozmawiać o tym z innymi, w takich chwilach warto rozważyć wizytę u seksuologa.

Seksuologia jest to dziedzina nauki, która zajmuje się szeroko pojętą seksualnością człowieka zarówno pod względem ciała, jak i psychiki. Jego potrzebami seksualnymi również ich brakiem lub zaburzeniami. Może on stwierdzić czy nasze problemy mają podłoże psychiczne czy fizyczne. Do tytułu seksuologa są dwie drogi. Jedną z nich są studia medyczne. Jednak zanim zdobędzie się specjalizację z seksuologii wcześniej musi być lekarzem specjalistą psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, ginekologii lub interny. Drugą zaś jest ukończenie studiów psychologicznych z tytułem magistra. Następnie rozpoczęcie odpowiedniego szkolenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu. Jednak psycholog – seksuolog w przeciwieństwie do lekarza ze specjalizacją z seksuologii nie ma odpowiednich uprawnień do zlecania badań fizykalnych czy przepisywania leków na receptę. Problemów w tej sferze nie powinniśmy lekceważyć, ponieważ może ona mieć znaczący wpływ na jakość naszego życia codziennego. Gdy nie będziemy odczuwać satysfakcji możemy odczuwać przygnębienie, rozdrażnienie, ale także może przyczynić się do bezdzietności czy rozpadu związku.

Kiedy iść do seksuologa?

Wizytę u seksuologa możemy rozważyć, gdy zauważymy u siebie takie objawy jak:

  • Szeroko rozumiane zaburzenia erekcji
  • zaburzenia wytrysku (przedwczesny, opóźniony, brak wytrysku)
  • zaburzenia popędu seksualnego (zarówno w przypadku obniżonego, jak i bardzo wysokiego)
  • bolesne stosunki płciowe (dyspaurenia)
  • niemożność odbycia stosunku płciowego (pochwica)
  • brak orgazmu (anorgazmia) lub trudności w jego osiągnięciu;
  • uzależnienie od seksu (seksoholizm);
  • brak akceptacji (lub trudności z określeniem) swojej orientacji seksualnej;
  • problemy z tożsamością płciową (transseksualizm)
  • awersja seksualna

Z pomocy możemy również skorzystać w momencie, gdy nasze preferencje seksualne odbiegają od standardowych. Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju fetysze, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm, transwestytyzm fetyszystyczny. Tego rodzaju zaburzenia mogą utrudniać stworzenie stabilnej, satysfakcjonującej relacji. Seksuolog pomoże nam również w sytuacji, gdy boimy się inicjacji lub mamy problem z rozwojem seksualnym.

Decydując się na wizytę u seksuologa musimy pamiętać, że nie musimy się niczego wstydzić. Specjaliści w tym kierunku są po to, aby nam pomóc, więc im więcej opowiemy o własnym problemie tym szybciej uzyskamy właściwą pomoc. Warto się przełamać, ponieważ osoba pracująca w tym zawodzie nie będzie zaskoczona, nie będzie także oceniać czy wyśmiewać nas. Specjalista na samym początku będzie zadawać nam wiele pytań, aby dotrzeć do istoty problemu. Będzie się także pytać o przebyte choroby, urazy oraz ogólny stan zdrowia, ponieważ leki na niektóre schorzenia mogą oddziaływać na jakość życia seksualnego. Po zebraniu wywiadu seksuolog będzie mógł podjąć odpowiednie środki, aby nam pomóc. W zależności od złożoności problemu może on zaproponować psychoterapię, udzieli wskazówek dotyczących sfery seksualnej, podpowie metody czy środki, które mogą rozwiązać problem. W przypadku, gdy udamy się do lekarza-seksuologa może on również dobrać odpowiednie leczenie farmakologiczne.

Dla własnego dobrego samopoczucia oraz satysfakcji warto skorzystać z pomocy specjalisty jeśli coś nas niepokoi. Seksuolog wykorzysta swoją wiedzę do tego, aby nam pomóc i poprawić jakość naszego życia.