Specjaliści - Psychoterapeuta

Informacje
Rejestracja online
mgr Marta Stolarczyk
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i dzieci. Terapeuta par.
mgr Marta Stolarczyk
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i dzieci. Terapeuta par.
Rejestracja online

Psycholog w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii. 
W trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii w nurcie Integracyjnym we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, rekomendowanym przez PTP.
Odbywała staż w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.
Pracowała z dziećmi i młodzieżą w Placówkach Edukacyjnych oraz z dorosłymi w terapiach indywidualnych.
 
Jest otwarta na drugiego człowieka, do każdego podchodzi w sposób bardzo indywidualny, ceni szczerość i autentyczność. W życiu towarzyszy jej uśmiech oraz praca nad pozytywnym patrzeniem na świat. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Potrafi słuchać akceptując, nie oceniając.
W pracy, jak i w życiu prywatnym był, jest i zawsze będzie najważniejszy dla niej drugi człowiek.
Ma świadomość, że każdy z nas jest inny, nie ma zatem uniwersalnej terapii, którą można zastosować do wszystkich.
Wszystko zależy od określonych potrzeb klienta, dlatego niezwykle istotne jest indywidualne podejście, które da klientowi poczucie zrozumienia, bezpieczeństwa i rzeczywistego zaopiekowania.
 
Celem spotkań terapeutycznych jest takie wsparcie i pomoc, które pozwoli osobie biorącej udział w terapii, zmierzyć się z trudnościami, z którymi się boryka i lękami, które mu towarzyszą.
Rolą terapeuty jest nie oceniać, ale pomóc klientowi zrozumieć, co dzieje się w jego głowie, pomóc w poznaniu siebie samego, ale i odnalezieniu swoich mocnych stron.
 
Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi (od 3 r.ż.) oraz z parami. Swoją pomoc kieruje do osób, które borykają się z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami adaptacyjnymi, problemami z przynależnością, niską samooceną, brakiem samoakceptacji, problemami w relacjach, kryzysami.

Informacje
Rejestracja online
mgr Julia Hylewicz
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
mgr Julia Hylewicz
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeuta integracyjny w trakcie certyfikacji. Ukończyła czteroletni całościowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie o kierunku psychologia kliniczna w Opolu, studia podyplomowe z Edukacji i Terapii osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej oraz Edukację i Rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika, roczne szkolenie z Psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym dzieci i młodzieży w Warszawie. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w przedszkolach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkole specjalnej oraz między innymi podczas stażu psychoterapeutycznego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, stażu terapeutycznego organizowanego przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem w Fundacji SYNAPSIS.
Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu. Pracuje głównie z młodszymi dziećmi, prowadząc psychoterapię wspomagającą ich rozwój. Dba o całościowe spojrzenie na dziecko uwzględniając w szczególności aspekty psychologiczne, jak również medyczne.

Informacje
Rejestracja online
mgr Małgorzata Pytlewska
psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
mgr Małgorzata Pytlewska
psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
Rejestracja online

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży.
Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywa uczestnicząc w 4-letnim szkoleniu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym zarówno przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jak i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jej praktyka terapeutyczna opiera się na solidnych podstawach teoretycznych i praktycznych zdobytych podczas tego zaawansowanego szkolenia.
W ramach praktyki zawodowej miała okazję współpracować z klientami z różnych grup wiekowych i środowisk. Wspierałaich poprzez konsultacje psychologiczne, psychoterapię, a także doradztwo zawodowe, coaching, warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkach resocjalizacji młodzieży (MOS, MOW, ZP) oraz w organizacjach pozarządowych.
Duży nacisk kładzie na rozwój osobisty i profesjonalny. Regularnie uczestniczy w superwizji, co pozwala na refleksję nad praktyką i dalszy rozwój. Ponadto, angażuje się w stałe doskonalenie swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych z psychotraumatologii. Ukończyła m.in Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenie z zakresu Terapii Schematów, Szkołę Coachingu Akademii SET i inne formy szkolenia z zakresu szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego.
Swoją pomoc kieruje do osób dorosłych i młodzieży oferując wsparcie w takich trudnościach jak: depresja, zaburzenia lękowe, obniżony nastrój, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach międzyludzkich, kryzysy relacyjne, emocjonalne, suicydalne, związane z utratą (rozwód, żałoba, strata pracy), samouszkodzenia, objawy psychosomatyczne, zaburzenia okresu dojrzewania.
Swoje podejście terapeutyczne opiera na empatii, szacunku i bezwarunkowym wsparciu. Stawia na budowanie zaufania i bezpiecznej przestrzeni, w której klienci mogą otwarcie dzielić się swoimi myślami i uczuciami.

Informacje
Rejestracja online
mgr Agnieszka Szubert
Psychoterapeuta dorosłych
mgr Agnieszka Szubert
Psychoterapeuta dorosłych
Rejestracja online

Absolwentka czteroletnich Podyplomowych Studiów Psychoterapii w nurcie integratywnym na PWT we Wrocławiu. Dodatkowo jest neurologopedą, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Akademia Rodziny Augustyn" oraz na stażach na oddziale szpitala w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz w DPS dla osób przewlekle chorych psychicznie w Szyldaku. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Oferuje wsparcie osobom z niskim poczuciem własnej wartości, cierpiącym na zaburzenia lękowe i depresyjne, dorosłym, którzy wzrastali w rodzinach dysfunkcyjnych, osobom, przeżywającym kryzysy życiowe. W trosce o pacjenta poddaje swoją pracę regularnej superwizji oraz pogłębia wiedzę z zakresu psychoterapii.
Ważne jest dla niej budowanie relacji opartej na autentyczności, empatii, szacunku i zrozumieniu.
Swoją pracę poddaje superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Katarzyna Mądrecka
psychoterapeuta dorosłych,
mgr Katarzyna Mądrecka
psychoterapeuta dorosłych,
Rejestracja online

Psychoterapeutka, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie w trakcie całościowego kurs psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Od lat pracuje z ludźmi, szczególnie z tymi najbardziej potrzebującymi, a doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w placówkach pomocy społecznej.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kompetencje zawodowe „Trening zastępowania agresji”, „Interwencja kryzysowa”, „Praca ze sprawcami przemocy wg modelu z Duluth”, „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie”. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach ukierunkowanych na świadczenie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.
Służy pomocą osobom, które chcąc poprawić jakość swojego życia zmagają się z takimi trudnościami i kryzysami jak: żałoba, zagrożenie samobójstwem, depresja, nieumiejętność budowania relacji i nieumiejętność radzenia sobie z agresją.
Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie. Od lat jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, a także pełniła funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym oraz stale poddaje superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Katarzyna Rusak‑Sarecka
psycholog, terapeuta dorosłych, seksuolog dzieci, młodzieży i dorosłych
mgr Katarzyna Rusak‑Sarecka
psycholog, terapeuta dorosłych, seksuolog dzieci, młodzieży i dorosłych
Rejestracja online

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, o specjalności klinicznej oraz dyplomowanym seksuologiem klinicznym. Ukończyła studiapodyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Aktualnie w trakcieczteroletniego kursu psychoterapii, organizowanegoprzez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.
W ramach kształcenia zawodowego odbyła staże w ośrodkach publicznych oraz gabinetach prywatnych.
Oferuje poradnictwo i konsultacje w zakresie :
obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń lękowych i nerwicowych, objawów psychosomatycznych, trudności w relacjach z innymi, stawiania granic, niskiego poczucia własnej wartości, kryzysu w związku, kryzysu z powodu zmiany, żałoby, straty. Swoją pomoc kieruje do wszystkich potrzebujących wsparcia, zrozumienia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych.
Udziela poradnictwa seksuologicznego w ramach :
Przeżywania trudności w sferze seksualności,
Problemów dotyczących orientacji czy tożsamości płciowej - poradnictwo i pomoc zorientowane na specyfikę i potrzeby osób nieheteronormatywnych, transpłciowych, niebinarnych, aseksualnych.
Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami stresu mniejszościowego,
Przygotowanie do coming out’u,
Wsparcie osób transpłciowych podczas procesu korekty płci,
Edukacja i wsparcie rodzin osób nieheteronormatywnych, transpłciowych.

Poradnictwo nie jest skierowane jedynie do osób, mierzących się z trudnościami w sferze seksualnej. Spotkania są okazją do edukacji seksualnej oraz odkrywania swojego potencjału w istotnej sferze naszego życia.
Kontakt psychologiczno – terapeutyczny jest dla niej spotkaniem w bezpiecznej przestrzeni , w atmosferze otwartości, zaufania i szacunku.
Wyznaje wartości pozytywnej seksualności, czyli podejścia, które zachęca do afirmacji swojej seksualności, akceptacji dla przejawów płciowości,dbania o zdrowie, bezpieczeństwo oraz świadomą zgodę.

W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Pracuje zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz WPATH – World Professional Association for Transgender Health. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Nieustannie podnosiswoje kwalifikacje, biorąc udział w branżowych kursach i szkoleniach ( m.in. Kurs Edukatorów Seksualnych, Certyfikowane szkolenie Modele terapii problemów seksualnych, Jak pracować z osobami transpłciowymi i niebinarnymi – dysforia płciowa i proces korekty płci, Procedura prawna zmiany danych osobowych w procesie tranzycji) i konferencjach naukowych, także w obszarze seksualności ( m.in. I Ogólnopolska Konferencja „PsychoEdukujemy” Seksualność – między normą a patologią, Międzynarodowa Konferencja Pracy z Ciałem w psychoterapii SAPERE , VII Konferencja Szkoleniowa Szkoła w formie „ Jak przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci”). Współorganizowała Konferencję Naukową „ Toksyczność w relacjach” na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Oprócz tego prowadzi zajęcia TUS -Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego i wspierające rozwój emocjonalny.

Informacje
Rejestracja online
mgr Marta Mossakowska
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych
mgr Marta Mossakowska
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta pedagogiczny i certyfikowany trener metody TUS.
Ukończyła studia magisterskie o kierunku psychologia kliniczna w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z arteterapią i przygotowaniem pedagogicznym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi oraz dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami prawnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach publicznych w kraju i za granicą, szkole publicznej, przedszkolu integracyjnym oraz Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu.
Ukończyła staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Regularnie podnosi swoje kompetencje w Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - "Psychoterapia zintegrowana z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą".
Pracuje w podejściu integracyjnym. Metody wsparcia dobiera do indywidualnych potrzeb pacjenta bazując na jego zasobach i mocnych stronach.
Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

 Pomoc z dzieciom i młodzieży opiera na współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi, w atmosferze życzliwości, zaufania i zrozumienia.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Anna Burniak‑Baczyńska
psychoterapeuta dorosłych
mgr Anna Burniak‑Baczyńska
psychoterapeuta dorosłych
Rejestracja online

Psychoterapeutka, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika Opiekuńcza i Praca Socjalna. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychoterapii integratywnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Drogę zawodową związała z pracą z ludźmi, szczególnie tymi najbardziej potrzebującymi. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w placówkach pomocy społecznej pracując z osobami w kryzysie. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodzin z dziećmi podnoszących kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców, kształtujących ich umiejętności społeczne.
W życiu stawia na nieustanny rozwój i pracę nad sobą. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnoszące kompetencje zawodowe - Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs Trenera TUS I i II stopień oraz w ostatnim czasie szkolenia związane pracą z dziećmi oraz młodzieżą: , „Problematyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży”, „Trauma rozwojowa u dzieci”, „Przemoc w świecie wirtualnym i jej skutki w świecie realnym” , „Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę”, „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywania – symptomy i ewentualne rozwiązania”.
W pracy z drugim człowiekiem koncentruje się przede wszystkim na budowaniu wzajemnej relacji opartej na szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. W życiu za Antonim Słonimskim kieruje się zasadą „Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiejś sytuacji zachować, na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Maja Szymczyk
psycholog, psychoterapeuta dorosłych
mgr Maja Szymczyk
psycholog, psychoterapeuta dorosłych
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeutka.

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowego czteroletniego Studium Psychoterapii Integratywnej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, min. w obszarze ISTDP, zastępowania agresji, interwencji kryzysowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o., Poradni Rodzinnej „Antoni”, Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych oraz Caritas Wrocław. Prowadziła warsztaty terapii grupowej, a także poszerzające umiejętności z zakresu asertywności i komunikacji.
Pracuje w podejściu integratywnym aby stworzyć proces najlepiej dostosowany do potrzeb pacjenta. Dobiera i łączy, metody pracy różnych szkół psychoterapeutycznych bazując głównie na nurcie psychodynamicznym, wykorzystuje wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej. Obecnie obszar aktywności zawodowej skupia na prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i par.
Prowadzi psychoterapię dorosłych doświadczających zaburzeń lękowych, depresji, przeżywających kryzysy, trudności w życiu i relacjach bliskich oraz społecznych. Pracuje z osobami zmagającymi się z trudnościami po doświadczeniu traumy, rozstaniu czy okołorozwodowymi, również z osobami zmagającymi się z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami nastroju, niską samooceną, natręctwami, z poczuciem niedopasowania, o wysokiej wrażliwości, doświadczającymi szeroko pojętego dyskomfortu lub cierpienia psychicznego i poszukującymi jego przyczyn oraz sposobów rozwiązania, a także z osobami dążącymi do lepszego poznania siebie.
W swojej praktyce kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa, przywiązuje ogromną wagę do przestrzegania zasad poufności. Swoją pracę poddaje systematycznej, profesjonalnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Kornela Kowalska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, specjalista terapii uzależnień
mgr Kornela Kowalska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, specjalista terapii uzależnień
Rejestracja online

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka.

Absolwentka kierunku Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie certyfikacji na Specjalistę psychoterapii uzależnień akredytowanego przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - specjalistyczne, 4-letnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jako specjalista psychoterapii uzależnień pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, nadmiernie korzystającymi z komputera, Internetu, pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm); współuzależnionymi, a także z syndromem DDA ( Dorosłych Dzieci Alkoholików). Zajmuje się pomocą nie tylko osobom indywidualnym, ale również parom i rodzinom.
Obecnie pracuje w Ośrodkach Leczenia Uzależnień. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako psycholog na Oddziale Leczenia Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze. Ponadto pracowała w Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze, Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, Ośrodku Leczenia Uzależnień Promaind w Miłkowie. Prowadziła punkty konsultacyjne przy MOPS w Bolkowie oraz przy SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Kowarach, w których każdy kto potrzebował pomocy psychologicznej mógł skorzystać.

Jako psychoterapeuta psychodynamiczny pracuje z osobami zmagającymi się z depresją, lękami, nerwicą, zaburzeniami osobowości oraz różnymi trudnościami w życiu codziennym.
Jest członkiem Jeleniogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju SODALIS, którego celem jest inicjowanie, wspieranie, organizowanie oraz prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia psychicznego, wspieraniem wszechstronnego rozwoju jednostki ludzkiej oraz wspieraniem jej w sytuacjach trudnych, uwzględniając wymiar biologiczny, psychiczny i społeczny.
Prowadzi profilaktykę dla młodzieży oraz dla rodziców poprzez organizowanie psychoedukacji i warsztatów.
Systematycznie uczęszcza na wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia, aby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencję oraz wymienić się doświadczeniami zawodowymi.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Ewelina Walczak‑Pelc
psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych, rodzin
mgr Ewelina Walczak‑Pelc
psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych, rodzin
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista technik relaksacyjnych
Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowych studiów psychoterapii integratywnej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz studiów podyplomowych z technik relaksacyjnych.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kompetencje zawodowe- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” rekomendowana przez PARPA, „Specjalistyczne oddziaływania edukacyjno- korekcyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie”, „Praca z osobami doświadczającymi przemocy”, „Prowadzenie grup wsparcia”, „Interwencja kryzysowa”, „Trening zastępowania agresji”.
Pracuje w podejściu integratywnym, w którym łączy doświadczenia i narzędzia różnych szkół psychoterapeutycznych, w tym technik relaksacyjnych ukierunkowanych na radzenie sobie z napięciem i stresem.
Posiada wieloletnie doświadczenie w indywidualnej pracy z dorosłymi, rodzinami, dziećmi i młodzieżą w instytucjach pomocy społecznej m.in. z młodzieżą podejmującą ryzykowne zachowania. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych i kształtujących umiejętności społeczne;
Wspiera i pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu życiowego, trudności w relacjach rodzinnych i społecznych, obniżonego nastroju, stanów lękowych. Pomaga także osobom cierpiącym z powodu nieśmiałości, obniżonej samooceny, poczucia osamotnienia i pustki w życiu, przeżywającymi silne lub niestabilne emocje.
Zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży z problemami społecznymi (w relacjach w rodzinie, szkole, wśród rówieśników), emocjonalnymi oraz z objawami zaburzeń zachowania. Prowadzi także konsultacje psychologiczne odnośnie problemów rozwojowych.
W pracy terapeutycznej kieruje się empatią i dąży do budowania relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Karolina Szymczak
psycholog, psychoterapeuta dorosłych
mgr Karolina Szymczak
psycholog, psychoterapeuta dorosłych
Rejestracja online

Psycholog o specjalności klinicznej, biegły psycholog z zakresu psychologii człowieka dorosłego przy sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Ukończyła pięcioletnie jednolite studia o kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Edukację kontynuowała w szkole Psychoterapii Gestalt Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Odbyła szkolenie z zakresu Psychologicznej Interwencji Kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów w Pracowni Metod Badań Psychologicznych przy Uwr, Poradni Neuropsychologicznej przy Uwr oraz Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka. Od 2010 roku pracuje w zawodzie psychologa w instytucjach państwowych zajmując się psychoprofilaktyką, poradnictwem psychologicznym zarówno krótkoterminowym jaki i długoterminowym. Obecnie od kilku lat jej praca koncentruje się wokół diagnozy psychologicznej. Wymaga to szerokiego zakresu kompetencji w zakresie diagnozy, osobowości ale także różnych strategii terapeutycznych. Wykorzystuje przy tym zintegrowane podejście psychoterapeutyczne, którego osiami są paradygmaty: humanistyczny, poznawczy oraz Gestalt.
Jej praca to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, które wiąże się z otwartością na siebie i innych. Każdy z nas doświadcza w swoim życiu trudnych chwil, w których pojawia się potrzeba by ktoś spojrzał na jego problemy z życzliwością i zrozumieniem. Wiedząc co zmienić i jak działać, możemy iść do przodu ... Reszta zależy już od nas samych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Agnieszka Trzcionka
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt
mgr Agnieszka Trzcionka
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt
Rejestracja online

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta.

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia psychoterapii zdobywała w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. ITG jest członkiem EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz FORGE (International Federation of Gestalt Trainig Organizations).Ukończyła także szkołę Trenerów Pracy z Oddechem, Prana Visions.
Doświadczenie zawodowe zdobywa odponad 15 lat pracując w różnych placówkach (przedszkole, szkoła, dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia rodzinna). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy, psychoedukacji oraz pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Od 2011r. zdobywa doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, pracując jako psychoterapeuta m.in. w poradni rodzinnej, w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, stażując na oddziałach psychiatrycznych szpitali. Towarzyszy innym osobom w ich rozwoju osobistym, stwarzając przestrzeń do lepszego rozumienia siebie, odkrywania osobistego potencjału, kreatywnego radzenia sobie z problemami i poprawy jakości życia.
Swoją ofertę kieruje do osób, które doświadczają problemów emocjonalnych, mają niskie poczucie własnej wartości, cierpią z powodu stanów depresyjnych, lękowych, dolegliwości psychosomatycznych, pragną poprawić swoje relacje z innymi ludźmi (zawodowe, partnerskie, rodzinne), przechodzą kryzys życiowy (rozstanie, załamanie, żałobę), chcą lepiej poznać samego siebie, rozwijać własny potencjał.
Stale rozwija się i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychologii i terapii. Inspiruje ją muzyka, ruch, praca z ciałem i oddechem.
Dbając o wysokie standardy udzielanej pomocy, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Ewelina Bek
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny.
mgr Ewelina Bek
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny.
Rejestracja online

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytetu w Maladze oraz rocznego Studium Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych.
Swoje kompetencje psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego, skupiającym się na nurcie terapii Gestalt, terapii psychodynamicznej i terapii systemowej. Obecnie uczestniczy w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Doświadczenie zdobywała w kraju i za granicą, między innymi w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tadeusza Marciniaka, na oddziale rehabilitacji neurologicznej, gdzie zajmowała się prowadzeniem diagnostyki i terapii neuropsychologicznej oraz udzielaniem pomocy psychologicznej pacjentom i ich rodzinom. Prowadziła szkolenia dla Fundacji Tobie Polsko Ratownicy z zakresu psychologicznych aspektów udzielania pierwszej pomocy. Opierając się na zasadach rodzicielstwa bliskości pełniła funkcję psychologa w przedszkolu i szkole. Oferuje wsparcie psychologiczne dzieciom, rodzicom i osobom dorosłym, będącym w kryzysie i trudnej sytuacji życiowej.

Poddaje swoją pracę superwizji oraz uczestniczy w szkoleniach, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje.

Informacje
Rejestracja online
mgr Natalia Gorzkowska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
mgr Natalia Gorzkowska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
Rejestracja online

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Psycholog, terapeuta behawioralny dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, psychoterapeuta w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Współinicjatorka funkcjonującej przy Uniwersytecie Wrocławskim Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego.
Swoje kwalifikacje i kompetencje do pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi podnosiła w ramach dwuletniego podyplomowego szkolenia w Instytucie Dziecka w Poznaniu i Gdańsku oraz Anglii w Beverly School dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem, gdzie pracowała diagnostycznie i psychoanalitycznie. Natomiast kwalifikacje i kompetencje do pracy z dorosłymi kształci w ramach czteroletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jak również podczas stażu w Zakładzie psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadziła indywidualną terapię dorosłych i obserwowała proces terapii grupowej.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Dolnośląskim Centrum Pediatrii im. J. Korczaka we Wrocławiu, w Zakładzie psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Konsultacji Zdrowia Psychicznego w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, jak również w placówkach edukacyjnych zajmujących się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera.
Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach poświęconych psychologii oraz psychoterapii, a także w szkoleniach ukierunkowanych na świadczenie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej m.in. szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania zaburzeń psychicznych organizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, czy konferencja dotycząca problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Była prelegentem na międzynarodowej konferencji „Dziecko autystyczne w szkole – innowacyjne metody pracy z uczniem autystycznym”.
Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się terapią zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, trudności adaptacyjnych, trudności w funkcjonowaniu społecznym i utrzymywaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentówkieruje się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa a swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularniej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Paweł Romaszko
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par
mgr Paweł Romaszko
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par
Rejestracja online

Psycholog, absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Socjoterapeuta i psychoterapeuta, trener EEG biofeedback I stopnia. Psychoterapii uczył się w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu.
Doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi zdobywał w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Familandia. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych i terapeutyczno – rozwojowych, a także warsztatów i szkoleń psychoedukacyjnych. Prowadzi również terapię indywidualną z młodzieżą i dorosłymi oraz terapię par.
Pomaga osobom, które zmagają się z takimi trudnościami i kryzysami jak: depresja, kryzys w relacjach z innymi, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, żałoba czy trudności adaptacyjne. Pomaga rodzicom doświadczającym problemów wychowawczych u swoich dzieci a także młodzieży w przezwyciężaniu trudności związanych z wiekiem dojrzewania i relacjami z innymi.
Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Jolanta Hołub
psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, par, dzieci i młodzieży
mgr Jolanta Hołub
psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, par, dzieci i młodzieży
Rejestracja online

Jest pedagogiem i psychoterapeutą. Ukończyła pedagogikę o specjalności poradnictwo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie swoje kwalifikacje i umiejętności podnosi w ramach Kursu Zaawansowanego Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu przygotowując się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz kurs „Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży” CBT w Warszawie.
Uczestniczyła w wielu konferencjach oraz szkoleniach m .in. z zakresu dialogu motywującego, pomocy osobom doświadczających przemocy oraz opartych na modelu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Ukończyła szkolenie trenerskie Treningu Zastępowania Agresji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała jako kurator sądowy, interwent w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Współpracowała z Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu oraz Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w ramach projektu Model Wsparcia.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par i rodzin oraz dzieci i młodzieży w podejściu systemowym i poznawczo- behawioralnym.
Służy profesjonalną pomocą osobom, które chcąc poprawić jakość swojego życia zmagają się z takimi trudnościami i kryzysami jak: przemoc, żałoba, zagrożenie samobójstwem, depresja, kryzys małżeński i rodzinny, zaburzenia lękowe, uzależnienia, doświadczenie traumy, nieumiejętność budowania relacji, zaburzenia odżywiania i nieumiejętność radzenia sobie z agresją.
Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej.
W swojej pracy kieruje się zasadą mówiącą, że terapia jest dialogiem podjętym w celu poszukiwania zasobów dzięki którym klient może przezwyciężyć swoje trudności.
W trosce o dobro klienta i najwyższą jakość świadczonej pomocy swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Anna Światły
psycholog, psychoterapeuta
mgr Anna Światły
psycholog, psychoterapeuta
Rejestracja online

Psycholog i psychoterapeuta.
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywa uczestnicząc w 5-cio letnim Kursie Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada Przygotowanie pedagogiczne, oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami jako psycholog szkolny. Szkoliła się w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie metod i strategii pomocy psychologicznej dla par oraz terapii osób z uzależnieniami. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną w Ośrodkach Terapii Uzależnień. Ukończyła I etap szkolenia na temat terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Swoją pomoc kieruje do osób dorosłych, dzieci, młodzieży, par oraz rodzin. Pomaga osobom, które chcą podnieść jakość swojego życia, które zmagają się z takimi trudnościami jak np.: zaburzenia lękowe i nerwicowe, obniżony nastrój, depresja, trudności w relacjach z innymi, kryzys w związku, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia odżywiania, uzależnienia od substancji oraz uzależnienia behawioralne, doświadczających objawów psychosomatycznych, znajdujących się w kryzysie z powodu zmiany, żałoby, straty, potrzebującym wsparcia, zrozumienia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych. Pracuje zgodnie z Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Magdalena Senderowska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta par, założycielka i kierownik poradni
mgr Magdalena Senderowska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta par, założycielka i kierownik poradni
Rejestracja online

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Kwalifikacje zawodowe zdobywała, szkoląc się między innymi w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w ramach rocznego kursu Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej oraz trzyletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej — specjalistycznego podyplomowego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującego do profesjonalnego prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej.

Jest certyfikowanym psychoterapeutą psychodynamicznym oraz certyfikowanym psychoterapeutą Ośrodka Edukacji Psychologicznej — certyfikaty potwierdzają ukończenie szkoleń i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka, Konsultacyjnej Poradni Zdrowia Psychicznego przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz współpracując z Komendą Miejską Policji jako biegły psycholog.
Przez wiele lat prowadziła Biuro Porad Psychologicznych dla studentów na Politechnice Wrocławskiej.
Obecnie kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego EmPATIO, którą założyła w 2005 roku starając się nieustannie podnosić jakość świadczonych usług i dbać o dobro i komfort pacjentów.

Specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami zmagającymi się z depresją, lękami, nerwicą, zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach, związkach, natręctwami, oraz innymi rożnego rodzaju trudnościami w życiu codziennym.
W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną.
Pracuje również z parami prowadząc Terapię Par Skoncentrowaną na Emocjach (EFT - Emotionally Focused Therapy for Couples).
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Zarejestruj się

Informacje
Rejestracja online
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
Rejestracja online

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, na wydziale psychologii klinicznej. Psychoterapeuta i psycholog.
Praktyki zawodowe odbywała na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty odbyła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Tam też odbyła Treningową Analityczną Psychoterapię Grupową.
Od kilku lat podejmuje różne prace w obszarach psychologii i psychoterapii- m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (współpraca z kuratorami rodzinnymi, pisanie opinii do sądu, tworzenie Rodzicielskich Planów Wychowawczych przy naprzemiennej opiece nad małoletnimi) oraz prowadzenie psychoterapii z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, małżeństwami oraz całymi rodzinami w podejściu systemowym.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kompetencje zawodowe- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla realizatorów, rekomendowana przez PARPA, „Specjalistyczne oddziaływania edukacyjno- korekcyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie, przy wykorzystaniu Modelu Duluth”, mediacje rodzinne.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym oraz stale poddaję superwizji.

Psychoterapeuta – kto to taki i czym się zajmuje?

Wielu z nas kojarzy kim jest psycholog czy psychiatra. Jednak, gdy słyszymy o psychoterapeucie może to wzbudzić lekkie zmieszanie. Czym właściwie się on zajmuje?

Psychoterapia ma na celu poprawienie ogólnego stanu zdrowia psychicznego czy jakości życia. W jej trakcie można pracować nad zachowaniami, obsesjami, nawykami, myślami czy emocjami, które utrudniają kontakt z otoczeniem oraz obniżają nasze samopoczucie. Może także pomóc we własnym rozwoju, dzięki której zwiększy się jakość tworzonych przez nas w codziennym życiu relacji. W trakcie pracy psychoterapeuta stosuje różne metody psychologiczne, opierające się głównie na regularnym kontakcie z pacjentem, który zmaga się z różnego rodzaju problemami. Psychoterapia jest uważana za zawód zaufania publicznego, aby go wykonywać trzeba ukończyć studia psychologiczne lub psychiatryczne oraz odbyć dodatkowe 4-letnie szkolenie po którym uzyskuje się certyfikat. Często wraz z leczeniem farmakologicznym różnych zaburzeń zalecana jest również psychoterapia, połączenie tych dwóch metod w bardziej złożonych zaburzeniach są skuteczniejsze.

Kontrakt z psychoterapeutą

Podczas wizyty u psychoterapeuty zostaje zawarty tzw. kontrakt, który ustala cele do jakich będą dążyć obie strony w trakcie terapii. W trakcie trwającej terapii może zostać postawiona diagnoza, którą pacjent może poznać. Typowymi metodami diagnostycznymi jest obserwacja, wywiad psychologiczny czy testy psychologiczne. Najczęstszą formą pomocy jest psychoterapia indywidualna, która zazwyczaj polega na cotygodniowych spotkaniach trwających około godzinnych spotkań. Terapia grupowa natomiast polega na regularnych spotkaniach w niewielkiej grupie wraz z terapeutą, jedną z zasad na tego rodzaju terapii jest pełna poufność wśród uczestników. Jednym z ważniejszych elementów pracy jako psychoterapeuta jest poddawanie się regularnej superwizji, czyli uczestniczenie w regularnych konsultacjach oraz terapii własnej co zwiększa skuteczność pracy terapeuty.

Psychoterapia może być prowadzona w wielu nurtach takich jak:

  • podejście psychodynamiczne,
  • podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne,
  • podejście humanistyczne i egzystencjalne,
  • podejście systemowe.

Jednymi z najbardziej znanych nurtów w których pracują psychoterapeuci to terapia psychodynamiczna, behawioralna oraz poznawczo-behawioralna. Psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym opiera się na założeniach teorii psychoanalizy. Charakteryzuje je między innymi przekonanie o tym, że zaburzenia mają najczęściej korzenie w doświadczeniach wczesnodziecięcych, postrzeganie mechanizmów obronnych jako wytwarzanych w celu uniknięcia konsekwencji konfliktu. Zakłada również, że wgląd jest kluczowy dla powodzenia terapii. Według badań terapia w tym nurcie jest skuteczna w leczeniu wielu zaburzeń, również tych bardziej złożonych.

Psychoterapia behawioralna skupia się na zachowaniu człowieka, które jest odpowiedzią na otaczające go środowisko. W przeciwieństwie do nurtu psychodynamicznego większe znaczenie mają wydarzenia teraźniejsze. Terapię tę można podzielić na kilka faz: diagnostyczną, wzbudzania motywacji, zastosowania określonej procedury terapeutycznej, utrwalania zmian powstałych podczas psychoterapii. Psychoterapia ta często ogranicza się do konkretnych problemów.

Terapia poznawczo-behawioralna wywodzi się z behawioryzmu. Również skupia się na wydarzeniach teraźniejszych. Głównym założeniem jest przekonanie, że zaburzenia w zachowaniu wynikają z utrwalonych negatywnych reakcji na problemy życiowe. Jest polecana w leczeniu różnych zaburzeń jak i w celu poprawienia jakości życia.

Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem długoterminowym w problemach bardziej złożonych. Ma ona na celu zmianę zachowań czy podejścia człowieka, a ze względu na złożoność potrzeba na to więcej czasu. Osoby pracujące w tym zawodzie są przygotowane do pracy z różnymi zaburzeniami, dlatego gdy zauważymy niepokojące symptomy nie powinniśmy mieć oporów przed zgłoszeniem się po pomoc do specjalisty.