Specjaliści - Psychoonkolog

Informacje
Rejestracja online
mgr Adrianna Bereziuk
psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta EMDR
mgr Adrianna Bereziuk
psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta EMDR
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeuta integratywny, psychoterapeuta EMDR, felinoterapeuta.

Psycholog, psychoterapeuta integratywny, psychoterapeuta EMDR. Absolwentka Uniwersytetu SWPS na specjalności psychologia kliniczna. Wiedzę praktyczną i merytoryczną uzupełnia uczestnicząc w 4-letnim całościowym kursie psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada certyfikat psychoterapeuty EMDR (psychoterapia traumy oparta na bilateralnej stymulacji mózgu) akredytowany przez EMDR Europe Accredited Trainer. Pracuje głównie w oparciu o podejście psychodynamiczne. Chcąc najpełniej odpowiedzieć na potrzeby pacjenta holistycznie podchodzi do różnych nurtów i technik, korzystając również z podejścia poznawczo-behawioralne oraz Gestalt.
Aktualnie poza Poradnią EMPATIO współpracuje z Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi zajęcia grupowe dla pacjentów oddziałów ogólno psychiatrycznych. Doświadczenie kliniczne zdobywała również na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym w Miliczu, na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień KARAN oraz w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Prowadzi również konsultacje psychologiczne dla młodzieży oraz rodziców, a także przeprowadza warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli.
Certyfikowany felinoterapeuta i współzałożyciel fundacji „Terapeuta na 4 Łapach” , w ramach której prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju osobistego z udziałem zwierząt dla osób doświadczających przewlekłej choroby somatycznej. Współpracowała również ze stowarzyszeniem „Ostoja” gdzie prowadziła felinoterapię dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Specjalizuje się głównie w psychoterapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości, psychoterapii traumy (takiej jak przemoc, życie w toksycznej rodzinie, długotrwała hospitalizacja, zaniedbywanie ze strony najbliższych we wczesnym dzieciństwie, śmierć, wypadek samochodowy).
Za kluczowe w swojej pracy uważa budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i autentycznym kontakcie z drugim człowiekiem. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjenta oraz Kodeksem Etycznym Psychologa.