Specjaliści - Psychoonkolog

Informacje
Rejestracja online
mgr Agnieszka Szubert
Psychoterapeuta dorosłych
mgr Agnieszka Szubert
Psychoterapeuta dorosłych
Rejestracja online

Absolwentka czteroletnich Podyplomowych Studiów Psychoterapii w nurcie integratywnym na PWT we Wrocławiu. Dodatkowo jest neurologopedą, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Akademia Rodziny Augustyn" oraz na stażach na oddziale szpitala w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz w DPS dla osób przewlekle chorych psychicznie w Szyldaku. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Oferuje wsparcie osobom z niskim poczuciem własnej wartości, cierpiącym na zaburzenia lękowe i depresyjne, dorosłym, którzy wzrastali w rodzinach dysfunkcyjnych, osobom, przeżywającym kryzysy życiowe. W trosce o pacjenta poddaje swoją pracę regularnej superwizji oraz pogłębia wiedzę z zakresu psychoterapii.
Ważne jest dla niej budowanie relacji opartej na autentyczności, empatii, szacunku i zrozumieniu.
Swoją pracę poddaje superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Karolina Antoniuk
Psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
mgr Karolina Antoniuk
Psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
Rejestracja online

Psycholog dorosłych i młodzieży. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując na Oddziale Onkologicznym w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu oraz na Całodobowym Oddziale w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Kwalifikacje do klinicznej pracy z dziećmi i młodzieżą podnosiła w trakcie praktyk zawodowych w prywatnych poradniach psychologicznych. Swoje kompetencje do przeprowadzania interwencji kryzysowej, terapii z wykorzystaniem technik relaksacyjnych i terapii schematu, poszerzałam na licznych szkoleniach w Szkole Psychoterapii Dialog, szkoleniach terapii poznawczo- behawioralnej i uzależnień behawioralnych z aspektem medycznym.
Obecnie pracuje w Dziennym Domu Pomocy z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne oraz wymagających rehabilitacji po przebytych kryzysach zdrowia psychicznego. Od wielu lat prowadzi także indywidualne i grupowe warsztaty samorozwojowe i psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych.
Jako psycholog zajmuje się terapią, opierając się głównie na technikach nurtu poznawczo-behawioralnego. Pomaga osobom zmagającym się z kryzysem emocjonalnym i trudnościami dnia codziennego, takimi jak rozstania, rozwody, problemy zawodowe, choroby czy żałoba. Pracuje z pacjentami z obniżonym nastrojem, samotnością, lękami i niepokojem oraz objawami psychosomatycznymi. Pomaga także tym, którzy poszukują motywacji i odpowiedniej drogi
do samorozwoju.
Kieruje się kodeksem etyczno- zawodowym, pragnie towarzyszyć Państwu w trakcie poprawy zdrowia psychicznego i funkcjonowania w życiu codziennym.