Specjaliści - Psychoonkolog

Informacje
Rejestracja online
mgr Agnieszka Szubert
Psychoterapeuta dorosłych
mgr Agnieszka Szubert
Psychoterapeuta dorosłych
Rejestracja online

Absolwentka czteroletnich Podyplomowych Studiów Psychoterapii w nurcie integratywnym na PWT we Wrocławiu. Dodatkowo jest neurologopedą, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Akademia Rodziny Augustyn" oraz na stażach na oddziale szpitala w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz w DPS dla osób przewlekle chorych psychicznie w Szyldaku. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Oferuje wsparcie osobom z niskim poczuciem własnej wartości, cierpiącym na zaburzenia lękowe i depresyjne, dorosłym, którzy wzrastali w rodzinach dysfunkcyjnych, osobom, przeżywającym kryzysy życiowe. W trosce o pacjenta poddaje swoją pracę regularnej superwizji oraz pogłębia wiedzę z zakresu psychoterapii.
Ważne jest dla niej budowanie relacji opartej na autentyczności, empatii, szacunku i zrozumieniu.
Swoją pracę poddaje superwizji.