Specjaliści - Psycholog seniorów

Informacje
Rejestracja online
mgr Anna Trzepizur
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych
mgr Anna Trzepizur
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych
Rejestracja online

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, psychoterapeuta w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalistyczne 4 letnie studia akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne).
Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, certyfikowany Arteterapeuta, jeden z pierwszych specjalistów do spraw zarządzania rehabilitacją w Polsce.
Prowadzi indywidualne terapie w nurcie psychodynamicznym pacjentów dorosłych, dziecięcych, a także młodzieży. Pomaga pacjentom doświadczającym trudności w zbudowaniu relacji, trwałego związku, odczuwającym lęk, zgłaszającymi problem: depresji, doświadczających kryzysu, traumy, przemocy. Konsultuje psychologiczne rodziny z małymi dziećmi, rodziny spodziewających się dziecka, zajmuje się obserwacją diady rodzic-niemowlę. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami LGBT.
Prowadzi terapię i konsultacje dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju (w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu i chorobami genetycznymi) oraz osób dorosłych posiadających rozpoznanie spektrum autyzmu. W pracy tej stosuje techniki niedyrektywne, zawierające elementy terapii Handle.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywała na dziennym oddziale psychiatrycznym w Brzeskim Centrum Medycznym oraz niepublicznej służbie zdrowia. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych (Szkoły i przedszkola), prowadząc wczesne wspomaganie rozwoju, treningi umiejętności społecznych oraz zajęcia socjoterapeutyczne.
Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, pracuje w grupach realizujących naukowe granty rządowe.
Poddaje swoją pracę regularnej superrewizji i nieustannie podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

Psycholog dla seniora

Średnia długość życia wydłuża się, dzięki rozwojowi medycyny i świadomości tego jak powinno się o siebie dbać. Stawia to nowe wyzwania przed społeczeństwem, ponieważ seniorów jest coraz więcej. Jesteśmy przyzwyczajeni, że ludzie starsi zazwyczaj są wycofani z życia społecznego. Jednak coraz częściej zdarza się, że seniorzy chcą skorzystać jeszcze z życia i próbują się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Zacznijmy od samej definicji starości. Jest to ostatni okres w życiu ludzi, który jest efektem starzenia się, ma ona wymiar głównie biologiczny ze względu na starzejący się organizm, ale również wpływa to na funkcje poznawcze, społeczne oraz emocje. Osoby starsze często w pewnym momencie są przepełnione lękiem, ponieważ są świadkami tego jak odchodzą ich bliskie osoby – partner, przyjaciele, rodzina. Tracą zdolności do wykonywania zawodu co powoduje mniejszy kontakt ze społeczeństwem. Podeszły wiek często wiąże się ze słabszym organizmem przez co pojawia się coraz więcej dolegliwości i chorób. Dochodzi do tego rozmyślanie o zbliżającej się śmierci i świadomość przemijania. Lęk ten może pogorszyć normalne funkcjonowanie. W takich sytuacjach pomoc psychologa może przynieść wiele korzyści. Dzisiejsze czasy dają coraz więcej możliwości także osobom starszym.

senior u psychologa

Wiek starczy zostały podzielony na różne etapy:

  • Wiek przedstarczy – 45-59 lat
  • Wczesna starość – 60 – 74 lata, etap ten określany też jest jako młodz-starzy
  • Wiek starczy – późna starość – 75-89 lat, nazywany też starzy-starzy
  • Długowieczność – powyżej 90 lat – tzw. Długowieczni

Istnieją także różne rodzaje przystosowania do wieku dojrzałego:

  1. Postawa konstruktywna osoby zadowolone ze swoich stosunków międzyludzkich, zintegrowane wewnętrznie, tolerancyjne.
  2. Postawa zależności osoby bierne, oczekujące pomocy, ale pozytywnie oceniające moment przejścia na emeryturę.
  3. Postawa obronna osoby samodzielne, odrzucające wsparcie, nieakceptujące swojego sędziwego wieku.
  4. Postawa wrogości, czyli osoby niezadowolone ze swoich kontaktów międzyludzkich, wrogo nastawione do otoczenia.
  5. Postawa wrogości skierowanej na samego siebie (autowrogości), czyli osoby niesamodzielne, pesymistyczne, pogodzone ze starością, ale bierne i myślące o śmierci z ulgą

W przypadku, gdy osoba starsza przestaje odczuwać radość z życia, czuje się osamotniona, traci kogoś dla niego ważnego, pojawiają się problemy zdrowotne czy konieczność rezygnacji z życia zawodowego istnieje ryzyko pojawienia się depresji, która często jest ignorowana przez otoczenie. Może być ona równie szkodliwa u seniorów jak i u młodszych ludzi. Objawami depresji u osób starszych mogą być: większa nerwowość, zapominanie o posiłkach, niedbanie o higienę, zamartwianie się, problemy ze snem, zaburzenia nastroju lub zachowania, lęki. Warto skorzystać z pomocy psychologa, który pomoże odnaleźć także pozytywne aspekty dojrzałego wieku, odnaleźć nowy sens życia oraz nowe powody do radości.

W społeczeństwie obecne jest nadal zjawisko ateizmu. Jest to odmiana dyskryminacji polegająca na negatywnym traktowaniu ludzi ze względu na ich podeszły wiek. Jest to najbardziej widoczne na rynku pracy, gdzie osobom starszym ciężko jest utrzymać pracę oraz ją znaleźć. Rzadko są również oferty kierowane typowo dla seniorów pod względem rozrywki i rekreacji. Pojawia się także czasem gerontofobia, czyli chorobliwy lęk przed starością. Objawia się dyskryminacją osób starszych i zaprzeczeniem starzenia.

Z problemem zaczęto walczyć i w tej chwili podejmowane są działania mające przeciwdziałać dyskryminowaniu osób starszych. Coraz częściej są organizowane spotkania czy zajęcia dla seniorów, na których osoby starsze mogą integrować się ze społeczeństwem, dzięki czemu nie czują się wykluczeni. Przez większość życia nie zastanawiamy się zbyt dużo nad śmiercią i przemijaniem. Niestety dla seniorów jest to bliższe zjawisko, z którym nie każdy potrafi sobie poradzić. W walce o dobre samopoczucie osób starszych ważne jest wsparcie rodziny, aby dana osoba nie czuła się osamotniona, ponieważ poczucie nadal bycia częścią rodziny, społeczeństwa bez względu na wiek czy stan zdrowia może przynieść wiele korzyści. Dobry stan psychiczny może mieć znaczący wpływ na stan fizyczny. Z tego względu, gdy zauważymy niepokojące objawy warto zgłosić się po pomoc do psychologa, który specjalizuje się w pomaganiu osobom starszym. Wie z jakimi problemami mogą mieć do czynienia seniorzy. Pomoże on zrozumieć, że nadal jest się wartościową i potrzebną osobą, przepracować wydarzenia z przeszłości, w odnalezieniu pasji i rozwijaniu jej oraz ogólnej poprawie jakości życia.

Podeszły wiek nie musi być być ciężkim okresem życia, można sprawić, aby był równie interesujący co lata młodości w którym nadal można spełniać swoje marzenia.