Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016, chcemy poinformować Państwa o sposobie przetwarzania i gromadzenia danych osobowych. Poniższa klauzula ma cel informacyjny i nie są wymagane żadne dodatkowe działania z Państwa strony.

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Magdalena Senderowska
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szybowcowej 50/28, zwanej dalej „Poradnią Empatio”.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres e-mail: rejestracja@empatio.pl
Dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji usługi psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychiatrycznej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć kierując wniosek na adres e-mail: rejestracja@empatio.pl

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Poradnię Empatio upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.