Zdrada jest wydarzeniem traumatycznym. Nagła utrata zaufania jest zwykle wstrząsająca, a samo zaufanie bardzo trudne do odbudowania. Pojawiają się trudne i silne emocje, z którymi nie wiadomo jak sobie poradzić. Wyciąganie związku z kryzysu wymaga zaangażowania obojga partnerów, ale muszą oni też zmierzyć się też ze swoimi własnymi przeżyciami. Osoby zdradzone często chcą, ale nie wiedzą jak wybaczyć zdradę.

Czy można wybaczyć zdradę?

Zdrada jest bardzo skomplikowanym i trudnym wydarzeniem. Oceniamy ją z perspektywy naszej kultury, religii i moralności. Jest bardzo ciężkim doświadczeniem emocjonalnym zarówno dla osoby zdradzonej jak i dla zdradzającej. Badania wskazują, że mężczyźni zdradzają z innych przyczyn niż kobiety. Ta różnica w motywach często utrudnia wyjście z kryzysu, ponieważ partnerzy nie rozumieją i nie są w stanie przyjąć perspektywy drugiej osoby. Próbując poradzić sobie ze zdradą, pada pytanie – “jak to zrobić?”. Jedną z opcji jest wspólna psychoterapia pary. Na taką opcję zwykle decydują się osoby, które chcą spróbować uratować i utrzymać relację.

Na czym polega psychoterapia par?

Często się zdarza, że przychodzący do gabinetu partnerzy odmiennie rozumieją zdradę i mają różne jej definicje. Z tego powodu, na początku proces terapeutyczny ma na celu wydobycie “na światło dzienne” jak obie strony rozumieją zaistniałą sytuację, jak ją przeżywają i jaką postawę przyjmują. Aby praca terapeutyczna pary była możliwa, oboje partnerzy muszą uzgodnić wspólne stanowisko czy do zdrady doszło, czy nie. Spojrzenie na sytuację też może okazać się odmienne w tej kwestii – na przykład jedna osoba uważa, że do zdrady nie doszło, a druga twierdzi, że tak. W takiej sytuacji, para może zdecydować się na “krok w tył” i podjęcie pracy zmierzającej do ujednolicenia rozumienia sytuacji. Dopiero gdy oboje uznają istnienie konkretnego problemu, mogą zająć się jego konsekwencjami i podjąć próbę wyjścia z kryzysu.

para siedzi na sofie i rozmawia

W trakcie terapii pary może pojawić się wiele nieoczekiwanych i nieporuszanych do tej pory wątków. Zadaniem pary będzie między innymi wzajemne i szczere dzielenie się swoimi przeżyciami i wspólne zastanowienie się nad wieloma aspektami relacji. W gabinecie terapeutycznym mogą pojawić się takie pytania jak:

  • Czy zdrada niszczy związek, a może daje szansę na jego wzmocnienie?
  • Czy osoba, która dopuściła się zdrady jest oceniana jako zła, zasługuje na karę i nie można już jej ufać?
  • Czy osoba zdradzana także ponosi winę?
  • Czy zdrada jest przyczyną kryzysu, a może jego objawem?
  • Czy jeśli ktoś raz zdradził, będzie to robił nadal?
  • Jakie są doświadczenia ze zdradami obu partnerów i czy zdrady pojawiały się w najbliższej rodzinie?
  • Jakie mogą być konsekwencje zdrady dla związku, osoby zdradzającej, osoby zdradzanej?
  • Co musiałoby się zmienić w każdym z partnerów, aby relacja mogła dalej trwać?
  • Czy da się wybaczyć zdradę? Czy jestem na to gotowy/a?

Odpowiadanie na te i wiele innych pytań dotyczących przeżywania zdrady, może doprowadzić do niespodziewanych i rozwojowych wniosków. Pomoże spojrzeć na problem z szerszej perspektywy i podjąć decyzję co dalej ze związkiem.

Czy warto iść razem na terapię?

Pary zgłaszające się na wspólną konsultację czy terapię, zwykle chcą podjąć próbę naprawienia związku. Korzystają z pomocy psychologa lub psychoterapeuty ponieważ chcą uzyskać pomoc i dojść do tego, jak poradzić sobie ze zdradą. Często jednak mówią o nieradzeniu sobie z trudnymi emocjami – złością, smutkiem czy wstydem. Pojawiają się też wewnętrzne konflikty, które dotyczą chęci pozostania w związku, pracy nad nim, ponownego zbliżenia się do partnera, ale jednocześnie chęci sprawienia bólu czy nawet zemsty na partnerze/ce. Czasami jednak
w procesie terapeutycznym zapada trudna, ale ostateczna decyzja o opuszczeniu związku przez jedną ze stron. Wtedy warto wykorzystać bezpieczną przestrzeń w gabinecie na wspólne i otwarte przeżycie rozstania.

para siedzi na sofie i każdy patrzy w inną stronę

Terapia to nie sprawa sądowa!

W terapii pary, podstawową zasadą jest bezstronność terapeuty/ki. W gabinecie nie uzyskamy informacji jak wybaczyć zdradę i czy wybaczyć zdradę. Osoba prowadząca terapię nie wygłosi opinii kto jest winny problemowi ani nie zawiąże sojuszu przeciwko drugiej osobie. Praca terapeutyczna pary dotyczy relacji między partnerami, nie jest pracą indywidualną z każdym osobno. Trudności i problemy,
z którymi zgłaszają się pary, są bardzo złożone i nie ma jednej, właściwej odpowiedzi ani zaleceń dotyczących wychodzenia z kryzysu. Zadaniem terapeuty jest stworzenie bezpiecznej, życzliwej atmosfery i warunków do komunikacji partnerom, którzy mimo traumy zdrady oraz związanego z nią cierpienia chcą być nadal razem i spróbować zrozumieć co się między nimi dzieje.

rozmowa pary z psychologiem

Czyja to wina?

Zdarza się, że para przychodząca do gabinetu oczekuje lub obawia się, że terapeuta zajmie stanowisko, określi słuszność decyzji czy będzie oceniał postępowanie
i dylematy partnerów. Czasami pary mają nadzieję, że osoba prowadząca terapię podpowie czy należy ukarać partnera/kę, wybaczyć, mu/jej lub określi czy można mu/jej ponownie zaufać. Terapeuta jednak pełni rolę moderatora w pracy nad rozumieniem i przeżywaniem zdrady przez partnerów. Nie określa winy, nie wydaje wyroków, nie ocenia decyzji.

Żałoba po związku

Praca nad zdradą jest podobna do przeżywania żałoby – po poprzedniej formie związku, obecnym uprzednio zaufaniu. Podobnie jak w pracy nad stratą, emocje (obu partnerów) muszą wybrzmieć aby zostały przeżyte i mogły być zaakceptowane. Wtedy pojawia się szansa na rozwój i “krok do przodu” – poradzenie sobie z kryzysem, przyznanie się do błędów czy nawet wybaczenie zdrady.

Ile trwa terapia par?

Czas trwania terapii par to zwykle od około 6 do 12 miesięcy. Ilość spotkań zależy od jakości i wielkości problemu, chęci do leczenia samych Pacjentów, a także od metody pracy terapeuty. Sesje trwają zwykle około 60 minut i odbywają się raz w tygodniu, w określonym dniu i godzinie.

Jak wyglądają spotkanie pary w gabinecie terapeutycznym?

Terapia pary przede wszystkim zależy od obojga partnerów, dlatego kluczowe jest aby obecni byli na spotkaniach oboje. Ważna jest szczerość w wypowiadaniu i wyrażaniu emocji ale także branie odpowiedzialności za swoje słowa.

Wraz z terapeutą/ką, ludzie będący w związku mają możliwość uważnego, wzajemnego wysłuchania się, obserwowania reakcji na wypowiadane słowa i wyrażane uczucia oraz przyglądają się stosowanym przez siebie sposobom komunikacji. Wielokrotnie w gabinecie dochodzi do kłótni i konfliktów – jest to jednak bardzo ważny element procesu. Warto wykorzystać możliwość przepracowania konfliktu w sposób inny niż dotychczas.

rozmowa pary i psycholog patrzy na nich

Jak wybrać terapeutę?

Wybór terapeuty może nie być łatwy. Partnerzy mogą mieć odmienne oczekiwania na przykład co do płci czy wieku terapeuty/ki. Pierwszym krokiem będzie zapoznanie się z zespołem terapeutów i ich opisami widniejącymi na stronie internetowej https://psycholog-ms.pl/specjalizacje/psychoterapeuta-par/

Decyzja o wyborze specjalisty/ki może zapaść po pierwszej, lub kolejnej konsultacji. To, jak partnerzy czują się w obecności terapeuty/ki jest bardzo ważne i jest również tematem wartym poruszenia na sesji.