Terapia uzależnień

Proponujemy tę formę terapii osobom, które mają problem z uzależnieniem lub nadużywaniem różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Z tego rodzaju pomocy mogą skorzystać również osoby dotknięte uzależnieniem swoich bliskich, osoby współuzależnione oraz DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).
Zajmujemy się również pomocą w uzależnieniu od Internetu, gier komputerowych, zakupów, seksu i pornografii.